Enemmän vähemmällä: vastuullinen ajattelutapa toimii globaalin muutoksen veturina

Niklas Wass, johtaja – Stainless Europe -liiketoimintalinja

Miten vähemmästä saadaan aikaan enemmän? Innovaatioiden ja kumppanuuksien avulla, tieteeseen perustuvien tavoitteiden ohjaamana.

Jopa ne, jotka haastavat talouskasvun tarpeellisuuden ja haluavat vähentää tuotantoa, ovat samaa mieltä siitä, että rakentamista on jatkettava, jos haluamme pitää sivilisaation hengissä ja luoda yhdenvertaisen maailman. Esimerkiksi puhtaan energian vakaa saatavuus vaatii uutta infrastruktuuria, kun taas tieliikenteen päästöjen hillitseminen edellyttää ympäristöystävällisten julkisen liikenteen järjestelmien laajentamista ja parantamista.

Siinä missä hallituksilla on avaimet määrittää toimialoja ohjaava sääntely-ympäristö 1,5 asteen ilmastotavoitteen pitämiseksi saavutettavissa, yrityksillä on keskeinen rooli säädösten ja politiikan mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa markkinoilla.

Me pohjoismaissa olemme tottuneet tekemään vähemmästä enemmän. Ajattelutapa on iskostunut kulttuuriimme jo kansakuntiemme varhaisissa vaiheissa. Pohjoismaista muotoilua on vuosisadat leimannut minimalismi ja käytännöllisyys. Sama pätee myös arkkitehtuuriin, jossa metsien runsaista antimista rakennettiin kestäviä ja vastuullisia rakennuksia niin, että kaikki mahdollinen hyödynnettiin, eikä jätettä juuri jäänyt. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa jätteet hyödynnetään energiaksi vallankumouksellisissa ohjelmissa, joissa kotitalousjätteestä tehdään lämpöä, polttoainetta ja sähköä. Se taas vähentää uusien kaatopaikkojen tarvetta sekä energiainfrastruktuurin kasvua.

Kaiken kaikkiaan ajattelutapamme ja siitä seurannut luovuus ovat syntyneet tarpeesta. Kulttuurin, teknologian ja sääntely-ympäristön suhteen Pohjoismaat ovat kuitenkin yhdessä valmiita johtamaan välttämätöntä muutosta – muutosta kohta yhteiskuntaa, joka tekee enemmän vähemmällä ja antaa enemmän kuin ottaa.


Pohjoismaiseen tyyliin Outokumpu johtaa tekemällä enemmän vähemmällä

Me outokumpulaiset olemme ylpeitä siitä, että saamme olla osa tätä tarinaa. Maailman johtavana vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottajana meillä on tuotteemme – ja sen takana olevan innovaatiohengen – ansiosta oleellinen rooli vihreässä siirtymässä ja nykyistä vastuullisemman yhteiskunnan luomisessa.

Tämä johtuu siitä – vaikka emme sitä usein huomaakaan – että ruostumatonta terästä on kaikkialla. Tärkeintä on kuitenkin se, että ruostumaton teräs on kestävän kehityksen oleellinen ainesosa. Korroosionkestävyys ja pitkä elinkaari tekevät siitä korvaamattoman esimerkiksi aurinkopaneeleissa ja tuulivoimaloissa, kun uusiutuvaa energiaa tuotetaan jatkuvasti enemmän. Kaupunki-infrastruktuurissa ruostumaton teräs on kriittisen tärkeää vedenpuhdistamoissa, sillä sen avulla saadaan puhdasta vettä ilman suuria huoltokustannuksia. Liikenteessä ruostumatonta terästä tarvitaan sähköautojen rakenteissa, ja sitä käytetään laajasti rakennettaessa julkisia liikennevälineitä niin, että niitä tarvitsee huoltaa mahdollisimman vähän.

Oleellista on myös se, että ruostumaton teräs on kiertotalouteen sopiva materiaali, jossa kierrätysraaka-aineen aste voi olla erittäin korkea. Esimerkiksi Outokummun ruostumattomassa teräksessä kierrätetyn materiaalin osuus on keskimäärin yli 90 prosenttia. Lisäksi suurimmassa osassa tuotantoamme hyödynnetään vähähiilistä sähköä.

Silti meillä on vielä parantamisen varaa sekä omassa toiminnassamme että toimitusketjussamme. Haluamme myös parantaa asemaamme alan kärjessä. Kehitys kuvastaa sitoutumistamme jatkuvaan innovointiin. Muiden saavutusten ohella innovointi on johtanut ruostumattoman Outokumpu Circle Green® -teräksen luomiseen. Kyseessä on läpimurto vastuullisen ruostumattoman teräksen tuotannossa, sillä sen hiilijalanjälki on jopa 93 prosenttia alan keskiarvoa pienempi.


Terästäydymme tulevaisuutta varten

Vastuullisuudessa ei ole kyse vain ihanteesta vaan konkreettisista panostuksista tulevaan talouteen, kasvun vaalimisesta ja uusien teiden raivaamisesta liiketoiminnalle. Pyrkimys kohti vihreämpää tulevaisuutta ei ole enää vain standardien saavuttamista tai trendien seuraamista; se on edelläkävijyyttä ja riman asettamista niin, että muut seuraavat perässä. Tässä ekoinnovoinnin ajassa paradigman muutos puheesta toimintaan erottelee johtajat seuraajista.

Outokumpu on tämän siirtymän eturintamassa – eikä vain puheissa vaan myös teoissa. Panostamme teknologioihin ja prosesseihin, jotka pienentävät hiilijalanjälkeämme ja lisäävät koko arvoketjun vastuullisuutta, mutta tarkoituksenamme ei ole vain valmistautua tulevaisuuteen, jossa vastuullisuus on kaikkein tärkeintä. Me haluamme myös olla mukana luomassa sitä tulevaisuutta.

Olemme sitoutuneet edistämään ruostumattoman teräksen tuotannon vastuullisuutta, sillä uskomme, että vastuullinen tuotanto ei ole vain mahdollista vaan myös kannattavaa ja välttämätöntä. Haluamme jokaisella askeleella osoittaa, että vastuullisuuteen sitoutuminen on nykyaikaisen teollisuuden kulmakivi, ja asettaa tavoitetason sille, miten yritykset voivat menestyä ja samalla tehdä hyvää maapallolle. Emme halua vain tehdä enemmän vähemmällä – haluamme myös varmistaa, että tämän päivän teot takaavat kaikille yhdenvertaisen ja vastuullisen huomisen.