Esittelyssä Johann Steiner: Vastuullisuuden polkua kartoittamassa

Johann Steiner, Executive Vice President of Sustainability, People, and Communications

 

Jo kymmenen vuotta Outokummulla työskennellyt konsernin johtoryhmän jäsen Johann Steiner on äskettäin henkilöstöjohtajan tehtävän lisäksi ottanut hoitaakseen uusia vastuualueita vastuullisuudessa ja viestinnässä. Vaikka Johann on toiminut henkilöstöhallinnon johtotehtävissä lähes kaksi vuosikymmentä, hän on kiinnostunut monista muistakin asioista eikä pidä itseään yksinomaan ”henkilöstötyyppinä”. Outokummulla hänen puoleensa käännytään, kun liiketoiminnassa kaivataan strategian ja muutosjohtamisen näkökulmaa, neuvoja aikaa kestävien organisaatioiden luomiseen sekä näkemystä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden yhdistämisestä toisiinsa.

Johann on vastikään ottanut uuden roolin Outokummun vastuullisuustyön johtajana. Vastuullisuus on yhtiön strategian ja innovaatioiden ytimessä, ja Outokumpu on sitoutunut asemaansa ruostumattoman teräksen kiistattomana vastuullisuusjohtajana.

 

Millainen vastuullisuuden rooli on mielestäsi Outokummussa?

Meillä on yli satavuotinen historia ja kunnianhimoinen tavoite tuottaa maailman vastuullisinta ruostumatonta terästä – tähän olemme sitoutuneet seuraavaksi sadaksi vuodeksi. Olen äärimmäisen ylpeä siitä, että olemme vuosien mittaan järjestelmällisesti nousseet alan vastuullisuusjohtajaksi ja ottaneet vastuullisuuden yhdeksi liiketoimintamallimme kulmakivistä.

Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että teknologialla saadaan aikaan konkreettisia tuloksia ja että hyödynnämme kilpailuetumme siten, että tuomme aidosti lisää liiketoiminta-arvoa. Tässä tarvitaan kaikkien outokumpulaisten osallistamista sekä yhteistyötä kumppaneiden, tutkimuslaitosten, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Hiilestä irtautuminen tarkoittaa paljon muutakin kuin investointeja ja kustannuksia – se vaatii intohimoa, luovuutta ja uudenlaista ajattelua, kuten Circle Greenin kaltaiset hankkeet ovat osoittaneet.Uskon vahvasti, että vastuullisuuden tulisi olla osa kaikkia toimintojamme innovaatioista liiketoiminnan käytäntöihin. Lopulta vastuullisuus muovaa brändiämme ja viestintästrategiaamme. Kyse on siitä, että teemme oikeita asioita ja kehitämme tarvittavaa osaamista niin, että ne heijastavat todellista identiteettiämme.

Olen erityisen iloinen siitä, että olemme Outokummussa osoittaneet, miten hiilestä irtautuminen on mahdollista yhdistämällä vuosien varrella koko joukon pieniä hankkeita kattavaksi, merkitykselliseksi strategiaksi. Henkilöstömme sitoutuminen ei tarkoita pelkästään vastuullisuustiimiä – ajattelutapa läpäisee koko yhtiön. Olemme sitoutuneet siihen, että emme jätä kiveäkään kääntämättä vaan pyrimme jatkuvasti parantamaan vastuullisuuttamme.

 

Mitä Outokummun vastuullisuusmatkalla tapahtuu seuraavaksi?

Seuraavaksi on löydettävä tasapaino teknologiainvestointien ja pääoman ja kustannusten hallinnan välillä. Markkinat ovat luonteeltaan hyvin dynaamiset, ja innovaatioita syntyy maailmanlaajuisesti, joten meidän on pysyttävä mukana kehityksessä ja etsittävä optimaalisia ratkaisuja hiilestä irtautumiseen innovaatioiden joukosta.

Samalla pyrimme tuottamaan arvoa arvoketjun loppupäässä ja tunnistamaan mahdollisuuksia osoittaa asiakkaillamme, millaista arvoa vastuullisella teräksellämme voi heille olla.

Jatkossa tärkeimpänä tavoitteenani on muuttaa jo ennestään erinomaista vastuullisuustyötämme vielä enemmän siihen suuntaan, että siitä on lisäarvoa liiketoiminnalle. Meille vastuullisuus ei ole pelkkä kustannus vaan aito arvolupaus yhtiölle ja sen sidosryhmille. 

 

Mikä erottaa Outokummun muista vastuullisuusjohtajana?

Oma ferrokromituotanto Kemissä on merkittävä asia, jonka avulla erotumme kilpailijoistamme. Kun valmistamme itse ferrokromin paikallisesti, pystymme tekemään ruostumatonta terästä, jonka hiilijalanjälki on 70 % pienempi kuin muilla. Ero on valtava, ja se koskee koko tuotantoamme. Circle Green -teräksessä olemme onnistuneet painamaan hiilijalanjäljen vieläkin pienemmäksi, vain 7 %:iin globaalista keskiarvosta. Markkinoilla kukaan muu ei kykene samaan. Kilpailijat ovat vielä kaukana. Lisäksi pohjoismainen uusiutuva ja puhdas energia on meille selkeä kilpailuetu eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin kilpailijoihimme verrattuna.

Myös yhtiömme pohjoismaiset perinteet ja arvot ovat juurtuneet syvälle liiketoimintaamme. Noudatamme maailman tiukimpia standardeja sosiaalisessa vastuussa, lakien- ja säännöstenmukaisuudessa ja liiketoimintaetiikassa. Sekin on kilpailuetu.

Olemme erityisen ylpeitä siitä, että olemme ainoa ruostumattoman teräksen valmistaja, jolla on Science Based Targets -aloitteeseen hyväksytty 1,5 asteen mukainen ilmastotavoite. Etenemme hyvin kohti tämän kunnianhimoisen ilmastotavoitteen saavuttamista.


Mikä saa sinut yhä innostumaan työskenneltyäsi vuosikymmenen Outokummulla?

Olen viimeisten 10 vuoden aikana nähnyt, kuinka Outokumpu on käynyt läpi valtavan muutoksen taloudellisesti hauraasta osien kudelmasta alan kiistattomaksi vastuullisuusjohtajaksi, jolla on vahva tase ja vahva jalansija Euroopan ja Amerikan markkinoilla.

Tämä kehitys herättää minussa syvää luottamusta ja optimismia ja saa odottamaan valoisaa tulevaisuutta ja sen tuomia runsaita mahdollisuuksia. Oikean polun tutkiminen ja kartoittaminen kiehtoo minua ja antaa minulle joka päivä energiaa ja motivaatiota.