Johtava ympäristöasiantuntija Camilla Kaplin kertoo, kuinka ruostumattoman teräksen ostajat voivat vertailla eri tuotteita ja tuottajien hiilijalanjälkeä.

Avestan raaka-ainepiha Kestävästä kehityksestä on tulossa yksi ruostumattoman teräksen ostajien ostokriteereistä. Se on erityisen tärkeä auto- ja kodinkoneteollisuudessa, joissa kuluttajat ovat yhä useammin valmiita maksamaan lisähintaa ympäristöystävällisyydestä. Sen merkitys kasvaa myös arkkitehtuurissa, infrastruktuurissa ja valmistavassa teollisuudessa. Ostajan on kuitenkin pidettävä varansa. Erilaiset raportointitavat voivat vaikeuttaa eri toimittajien ruostumattoman teräksen hiilijalanjäljen vertailua. 

Vaikka kaksi tuotetta voivat näyttää samanlaisilta koostumukseltaan ja mekaanisilta mitoiltaan, niiden hiilijalanjäljet voivat olla hyvin erilaiset. Tämä johtuu siitä, että terästehtailla on erilaisia lähestymistapoja energiatehokkuuteen, vähähiilisen energian hankintaan prosessejaan varten sekä vähähiilisten raaka-aineiden käyttöön. 

Toinen haaste on, että hiilijalanjäljestä raportointi vaihtelee toimittajien ja maiden välillä. Kaikissa raportointimenetelmissä ei oteta huomioon hiilidioksidipäästöjä alusta loppuun. Siksi ostajien on tärkeää pyytää oikeat tiedot tasapuolisen vertailun tekemiseksi. Olemme saaneet selville, että jotkut kilpailijamme tuottavat ruostumatonta terästä viisinkertaisella hiilijalanjäljellä omaamme verrattuna. Maailmanlaajuiseen keskimääräiseen hiilijalanjälkeen verrattuna tuotantomme säästää noin 8 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa. 

Ota nämä kolme asiaa huomioon

Ympäristöasioiden hallintastandardi ISO 14040 auttaa selvittämään tilannetta. Se tarjoaa puitteet tuotteiden ja raaka-aineiden hiilidioksidipäästöjen arvioimiseksi. Se jakaa niiden hiilijalanjäljen kolmeen soveltamisalaan (englanniksi niistä puhutaan termein scope 1, 2 ja 3). 
  • Ensimmäinen niistä (soveltamisala 1) kattaa tuottajan oman toiminnan suorat päästöt. Ruostumattoman teräksen kohdalla tämä voi sisältää fossiilisten polttoaineiden polttamisen uunien lämmittämiseksi. 
  • Sitten on epäsuorat päästöt (soveltamisala 2). Nämä syntyvät tuotantolaitoksillamme käytetyn sähkön tuotannosta. Outokummun strategiana on minimoida epäsuorat päästöt hankkimalla sähköä vähähiilisestä sähköntuotannosta, kuten vesivoimasta.
  • Kolmanneksi tulevat toimittajien raaka-aineiden päästöt (soveltamisala 3). Ruostumattoman teräksen osalta se voi kattaa kaivostoiminnan, ruostumattoman teräksen valmistukseen käytetyn ferronikkelin tuotannon sekä kierrätysteräksen hankinnan ja kuljetuksen. Tässä tarvitaan erityistä huolellisuutta, koska kaikki ruostumattoman teräksen tuottajat eivät tarjoa tietoja toimittajiensa raaka-aineiden päästöistä. 

Toimittajien raaka-aineiden päästöt ovatkin päästöistä haastavimmat, koska ne perustuvat toimitusketjulta saataviin tietoihin, kun taas suorat ja epäsuorat päästöt on suhteellisen helppo laskea, koska ne ovat pääasiassa yrityksen sisäisiä ja tarvittavat tiedot ovat helpommin saatavilla.

Tärkeintä on muistaa, että todellisen kuvan minkä tahansa raaka-aineen hiilijalanjäljestä saa vain yhdistämällä kaikkien kolmen alueen tiedot. Raaka-aineiden päästöt voivat muodostaa jopa kaksi kolmasosaa ruostumattoman teräksen jalanjäljestä, joten on todella syytä tietää, mitä on vertailemassa. 

Outokummun hiilijalanjälki on alan pienin

 

Kuinka yrityksen rakenne vaikuttaa raportointiin 

Yksi esimerkki kaikkien päästöjen – suorien, epäsuorien ja raaka-aineiden päästöjen – selvittämisen merkityksestä kokonaiskuvan saamiseksi on ferrokromi, joka on välttämätön ruostumattoman teräksen tuotannossa. 

Outokumpu tuottaa itse oman ferrokrominsa, ja siksi sisällytämme sen hiilijalanjäljen suoriin ja epäsuoriin päästöihin esimerkiksi yritysvastuuraportissamme. Kaikilla tuottajilla ei kuitenkaan ole valmiuksia tähän. Jotkut yritykset ostavat ferrokromia ulkopuolisilta toimittajilta. Tämän seurauksena ferrokromi kuuluu heillä raaka-aineiden päästöjen piiriin, joten se sisältyy harvoin yrityksen hiilijalanjälkiraportteihin.

Tämä on tärkeää, koska ferrokromin tuotanto kuluttaa paljon energiaa. Olemme tehneet paljon työtä energiatehokkuutemme parantamiseksi koko tuotannossamme ja ostamme myös vähähiilistä sähköä. Tämän seurauksena ferrokromimme hiilijalanjälki on alle puolet maailmanlaajuisesta keskiarvosta. 

Koska kaikki toimittajat eivät kuitenkaan aktiivisesti raportoi raaka-aineidensa päästöjä, varomaton asiakas voisi tehdä väärät johtopäätökset arvioidessaan eri toimittajien teräksen hiilijalanjälkeä. Pidemmällä aikavälillä he saattavat jopa siirtää tämän virheen eteenpäin sisällyttämällä sen omien raaka-aineidensa hiilijalanjälkeen. 

Kierrätysteräksen käyttö on avain pienimpään hiilijalanjälkeen

Pienennämme hiilijalanjälkeämme tehokkaasti hankkimalla raaka-aineeksi kierrätysterästä neitseellisen luonnon kiviainesmateriaalin sijaan. Tuotantomme perustuu 90-prosenttisesti kierrätysteräksen käyttöön, mikä on alan korkein osuus.

Fraunhofer Institutin tekemän tutkimuksen mukaan jokainen käyttämämme tonni austeniittista ruostumatonta kierrätysterästä säästää 4,3 tonnia hiilidioksidipäästöjä. 

Kierrätysraaka-aineen käyttö on näin ollen merkittävä syy sille, että olemme maailman johtava kestävän kehityksen mukaisen teräksen tuottaja, jolla on pienin hiilijalanjälki. 

Olemme tehneet kovasti töitä kehittääksemme vahvat suhteet kierrätysmetallitoimittajiemme kanssa. Työhön kuuluvat myös oikean metalliseoksen sisältävän kierrätysteräksen hankkimista koskevat tekniset vaatimukset. Koostumukseltaan oikeanlainen laadukas kierrätysteräs on avainasemassa mahdollisimman tehokkaassa kierrätysteräksen käytössä, sillä silloin voidaan hyödyntää kaikki kierrätysraaka-aineessa olevat arvokkaat seosaineet.  

Ympäristötuoteselosteet lisäävät avoimuutta

Luotettavimpia hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen lähteitä ovat ympäristötuoteselosteet (EPD). Ne luodaan ISO 14040 -standardin mukaisen elinkaariarvioinnin perusteella, ja kolmannen osapuolen auditoijan on vahvistettava ne. 

Hiilijalanjälkitietoja löytyy toki myös myös materiaalitietokannoista. Ne ovat hyvä ohjenuora monien raaka-aineiden hiilijalanjäljen keskiarvoihin ja auttavat tekemään laadukkaita arvioita. Koska ne ovat keskiarvoja, ne eivät kuitenkaan kerro minkään yksittäisen toimittajan tarkkaa hiilijalanjälkeä. 

Siksi paras tapa saavuttaa avoimuus ovat ympäristötuoteselosteet. Julkaisimme ensimmäiset ympäristötuoteselosteemme vuonna 2013 ja raportoimme suoriutumisestamme ympäristöasioissa myös yritysvastuuraportissamme, joka julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä. 

Kestävä kehitys kilpailuetuna

Kiinnostus kestävään kehitykseen kasvaa. Olemme havainneet, että yhä useampaan asiakkaaseemme kohdistuu heidän omilta asiakkailtaan paineita osoittaa panostuksensa kestävään kehitykseen. He pyytävät vuorostaan meiltä ympäristötuoteselosteitamme käytettäviksi heidän omassa hiiliraportoinnissaan.

Olemme myös osallistuneet aloitteisiin, kuten YK:n Global Compact ‑hankkeen tukemaan Science Based Targets ‑ohjelmaan, joka vaatii yrityksiä asettamaan kunnianhimoisia pitkän aikavälin tavoitteita sekä välitavoitteita matkan varrella. Olemme sitoutuneet tähän aloitteeseen ja olemme nykytahdilla saavuttamassa ensimmäisen viisivuotistavoitteemme vähentää teräksemme hiilidioksidipäästöjä viidenneksellä vuoteen 2023 mennessä. 

Meidän on kuitenkin ehdottomasti myös yhdistettävä etumme hiilijalanjäljessä kilpailukykyiseen hinnoitteluun ja oikeiden teräslajien ja tuotteiden luotettavaan toimitukseen asiakkaidemme tarpeiden mukaan. 

 

Lukusuosituksia

Article

ZWILLING, one of the global leading supplier of high-quality products for modern h...

Article

Read how V-ZUG views sustainability as being as important as innovation, durabilit...

Q&A

How can Outokumpu Circle Green help you reduce your carbon footprint? What sets it...

Article

Providing appliance OEMs with a sustainability edge

Article

Join the Industrial Evolution: Reduce your carbon footprint with Outokumpu Circle ...

Webinar

Outokumpu Circle Green® - stainless steel of tomorrow, available today.

Article

Making of chrome ore amidst 70 bird species

Q&A

What is Inner Circle initiative and what benefits does it bring to circular econom...

Case Fiskars Group

Towards cookware that lasts generations: Fiskars Group makes long-lasting pans and...