Etenemme kohti jätteettömyyttä kahdella tavalla: pyrimme vähentämään omasta toiminnastamme syntyvän kaatopaikkajätteen kokonaismäärää ja lisäämään sivutuotteina myytävien materiaalien osuutta.

Outokummun perimmäinen tavoite on jätteetön ruostumattoman teräksen tuotanto. Tämä tarkoittaa, että tuotannon kaikkia materiaalivirtoja tutkitaan, jotta löydetään keinot niiden täydelliseen kierrätykseen, uudelleenkäyttöön tai myyntiin sivutuotteina. Kaikki prosessit kehitetään tavalla, joka mahdollistaa arvokkaiden metallien, kuten raudan, nikkelin, kromin ja molybdeenin, talteenoton materiaalivirroista.


Kuona ja pöly

Teräksen valmistuksen sivutuotteina syntyy eniten kuonaa ja pölyä. Mineraaleista muodostuu kuonaa kuumassa nestemäisessä teräksenvalmistusprosessissa. Kuona estää tärkeiden seosaineiden häviämisen sulamisen aikana ja auttaa jalostusvaiheissa. Se on myös tarpeen sulan metallin suojaamiseksi hapettumiselta ja lämpöhukalta. Kuona on ylivoimaisesti suurin materiaalisivuvirta.

Outokumpu on panostanut voimakkaasti siihen, että se tutkii ja kehittää menetelmiä arvokkaiden metallien talteenottamiseksi kuonasta ja pölystä, jotta metalleja voidaan käyttää uudelleen raaka-aineina konsernin sulatoissa. Esimerkiksi Tornion sulattomme on onnistunut kaupallistamaan kaikki kuonan sivuvirtansa myymällä kuonatuotteita yksityisyrityksille ja kotitalouksille sekä käyttämällä sitä uudelleen omissa prosesseissamme tai rakennusprojekteissamme.

Lisäksi Outokumpu on kehittänyt kuonapohjaisia sivutuotteita esimerkiksi rakentamiseen, maatalouteen ja neutralointiin teollisuussovelluksissa. Esimerkiksi tienrakennuksessa kuonatuotteilla voi korvata neitseelliset raaka-aineet, kuten murskatun kiviaineksen, ja tällöin ne toimivat itse asiassa paremmin kuin vaihtoehtoiset tuotteet. Destian tuoreen tutkimuksen mukaan Outokummun kuonan sivutuotteita käyttämällä voidaan saavuttaa merkittäviä CO2-säästöjä.

Outokummun pölynsuodatusjärjestelmät suodattavat 99 % tuotantotoiminnassa syntyvästä pölystä. Kaikki yrityksen sulattojen tuottama pöly kierrätetään; kerätyt pölyjakeet, joiden metallipitoisuus on korkein, kierrätetään suoraan, ja loput pölystä kierrätetään metallin talteenottoprosessin mukaisesti. Pohjoismaissa tämä jäännös kuljetetaan ulkoiseen laitokseen Ruotsissa, joka ottaa talteen pölyssä olevat metallit. Ison-Britannian toimipaikassamme taas on oma metallin hyödyntämislaitos. Outokumpu on vähentänyt pölypäästöjä merkittävästi vuoden aikana.


Jätteet

Kiinnittämällä huomiota jätehuoltoon ja erottelutekniikoihin olemme onnistuneet pitämään noin 65 % jätteistä ja sivutuotteista kiertotaloudessa. Outokumpu on jatkanut kierrätetyn ja talteenotetun jätteen osuuden kasvattamista. Tuotantolaitostemme jätteet toimitetaan asianmukaisiin käsittelylaitoksiin tai kaatopaikoille, joilla on lupa ottaa vastaan näitä materiaaleja.

Detailed data

Find out more from our sustainability data tool

Kestävän kehityksen avainluvut