Ruostumaton teräs on tärkeä osa kiertotaloutta. Kierrätys säästää resursseja, ja ruostumaton teräs on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Se on myös kierrätettävissä 100-prosenttisesti. Käyttämällä Outokummun ruostumatonta terästä voit pienentää omaa ja asiakkaasi hiilijalanjälkeä.
Ruostumattoman teräksen ominaisuudet mahdollistavat alhaisemmat elinkaarikustannukset ja pienemmät ympäristövaikutukset.  

 

Kierrätys ja kestävyys

Tärkeimmät raaka-aineemme ovat kierrätetty ruostumaton teräs ja hiiliteräs. Tuotteen kierrättäminen säästää resursseja vähentämällä tarvetta louhia uusia mineraaleja ja malmeja maasta. Kaikessa Outokummun tuottamassa ruostumattomassa teräksessä kierrätettyjen materiaalien osuus on keskimäärin yli 90 %, markkinoiden korkein. Määrä sisältää kierrätysteräksen lisäksi tuotannostamme peräisin olevat jätevirrat. Vertailun vuoksi kannattaa huomata, että Yalen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan kierrätysosuuden globaali keskiarvo on vain 44 %.

Tärkeää on kuitenkin myös kestävyys. Jos tuote valmistetaan vain kerran sen sijaan, että sama tuote valmistetaan kaksi tai jopa kolme kertaa tietyn ajanjakson aikana vikojen ja korjausten vuoksi, resursseja kuluu tietenkin vähemmän. Ruostumaton teräs auttaa pidentämään käyttökohteiden käyttöikää, kun kyse on esimerkiksi korroosiolle alttiista silloista tai autojen pakoputkijärjestelmien kaltaisista komponenteista.

Kun Boston Consulting Group tutki CO2-päästöjä liittyen kuuteen yleiseen teräksen käyttökohteeseen, kävi ilmi, että käyttövaiheen CO2-säästöt ovat kuusi kertaa teräksen valmistamiseen tarvittava CO2-määrä.

Ruostumattoman teräksen alhaiset elinkaarikustannukset

Ruostumattoman teräksen kestävyydellä on kustannustehokas vaikutus myös elinkaaren kannalta. Ruostumaton teräs vaatii vain vähän kunnossapitoa, mikä on sekä taloudellista että hyväksi ympäristölle ja yhteiskunnalle. Ruostumattomuuden ja kestävyyden yhdistelmä pidentää tuotteiden käyttöikää. Joissain tapauksissa nämä kustannussäästöt voivat olla 30–40 % verrattuna vaihtoehtoisiin materiaaleihin, ja ne syntyvät korjaus- ja kunnossapitokustannusten laskusta.

Tuotteidemme elinkaaren kokonaisvaikutus

Outokummun ruostumattoman teräksen vahvuudet ovat ilmeisiä etenkin elinkaaren näkökulmasta. Kiinnittämällä enemmän huomiota elinkaaripohjaiseen ympäristöasioiden hallintaan ja tekemällä useita elinkaari-inventaariotutkimuksia olemme onnistuneet löytämään ja omaksumaan tehokkaimmat tavat vähentääksemme tuotteidemme elinkaaren kokonaisvaikutusta.

Outokummun teräksen käyttö nykyaikaisessa yhteiskunnassa minimoi päästöt tehostamalla esimerkiksi liikennettä, rakentamista ja energiantuotantoa. Näin Outokummun ruostumaton teräs tukee menestystä ja hyvinvointia. Outokummun muita keinoja ja vahvuuksia ympäristövaikutusten vähentämisessä ovat

  • energiankäytön tehokkuus
  • sähkölähteiden valikointi
  • tuotannon materiaalitehokkuus.

Energiatehokkuutta Outokumpu lähestyy pitkän aikavälin tavoitteella ja jatkuvasti parantaen: pyrimme saavuttamaan 0,5 prosentin vuosittaisen vähennyksen. 

Sähkölähteiden valikoinnissa Outokumpu osallistuu vähähiiliseen sähköntuotantoon, kuten uusiin voimalaitoshankkeisiin, ja tekee sopimuksia energiamarkkinaosapuolten kanssa edistäen riittävän sähköntuotantokapasiteetin rakentamista tulevaisuudessa.

Resurssitehokkuuden parantaminen on tehokkain toimenpide, jolla Outokumpu voi suoraan vähentää terästuotannon ympäristövaikutuksia. Outokummun tavoitteena on terästuotantojärjestelmä, jossa kaikki tuotannossa syntyvät materiaalit hyödynnetään kokonaan ja valmistusprosessit on optimoitu tätä varten. Outokumpu voi esimerkiksi hyödyntää omaa ferrokromia, mikä vahvistaa entisestään läsnäoloamme markkinoilla. Ferrokromiprosessimme on tehokas, ja koska toimimme Euroopan ainoalla kromikaivoksella Tornion tehtaan lähellä, kuljetusvaikutukset jäävät minimiin.

Elinkaaren loppu

"Käyttöikänsä päässä" kuvaa tuotteen tai ratkaisun elinkaaren vaihetta, jossa sen aktiivinen käyttö päättyy. Se, mitä tapahtuu "käyttöiän päässä", on ympäristötehokkuuden kannalta tärkeää. Ruostumatonta terästä voi kierrättää loputtomasti, eikä sen laatu heikkene uudelleenkäsittelyn aikana.

Kierrätetty ruostumaton teräs on arvokasta materiaalia, ja sen markkinoilla harjoitetaan kannattavaa ja laajamittaista liiketoimintaa. Kierrätyksen ympäristö- ja kestävyyshyödyt, kuten uusiutumattomien luonnonvarojen ja energian säästäminen, päästöjen välttäminen ja jätteiden vähentäminen, vaikuttavat koko yhteiskunnan kestävyyteen.

Ruostumattoman teräksen käyttöiän lopun kierrätysaste on keskimäärin yli 80 %. Ruostumatonta terästä käytetään monilla aloilla, kuten arkkitehtuurissa, rakentamisessa ja teollisuuskoneissa, joissa kierrätysaste on keskimäärin yli 90 %, sekä aloilla, joilla kierrätysaste on vain noin 60 %. Näiden alakohtaisten kierrätysasteiden avulla ruostumattoman teräksen tuottajat seuraavat yleistä kierrätystehokkuutta. Yksi tapa parantaa tuotteen kestävyyttä on pyrkiä tuotesuunnitteluvaiheessa varmistamaan tehokas kierrätys aktiivisen käyttövaiheen lopussa.

Ruostumaton teräs sisältää arvokkaita metalleja, kromia ja nikkeliä. Kierrätetyn ruostumattoman teräksen markkinat toimivat ilman kannustimia, ja ruostumattoman teräksen ala hyödyntää kaikkea käytettävissä olevaa kierrätettyä ruostumatonta terästä. Kaikissa Outokummun tuotantolaitoksissa käytetään pääraaka-aineena kierrätettyä materiaalia. Nikkeliä ja kromia sisältävää kierrätettyä terästä ei kuitenkaan ole markkinoilla riittävästi, jotta se tyydyttäisi uuden ruostumattoman teräksen kysynnän. Tämä tarkoittaa, että tänään valmistettu ruostumaton teräs kierrätetään useita kertoja ja neitseellinen malmi, kuten kromi ja muut tuotannon aikana lisättävät seokset, pysyvät yhteiskunnan aktiivisesti käyttämässä ruostumattoman teräksen varannossa. Ruostumattoman teräsjätteen sijoittaminen kaatopaikalle ei ole haitallista ympäristölle, mutta tuhlaa resursseja.