Outokumpu sai päätökseen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmansa, jossa yhtiö osti takaisin 11 000 000 omaa osakettaan

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote

1.3.2024 klo 9.45

Outokumpu sai päätökseen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmansa, jossa yhtiö osti takaisin 11 000 000 omaa osakettaan

Outokumpu sai 29.2.2024 päätökseen enintään 50 milj. euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, josta tiedotettiin 29.11.2023 ja joka alkoi 1.12.2023. Ohjelman aikana Outokumpu osti takaisin 11 000 000 omaa osakettaan (ISIN FI0009002422) ja käytti ostoihin yhteensä 45 669 553,67 milj. euroa. Osakkeiden keskihinta oli noin 4,15 euroa.

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman päättymisen jälkeen Outokummulla on hallussaan 33 188 820 omaa osaketta, joka vastaa noin 7,3 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden takaisinostot rahoitettiin käyttämällä vapaan oman pääoman varoja. Osakkeet hankittiin julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinapaikalla sekä tietyissä monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä.

Outokumpu tiedotti 29.11.2023, että sen hallitus oli hyväksynyt enintään 50 milj. euron suuruisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 45 000 000 Outokummun oman osakkeen takaisinostamisesta, mikä vastaa noin 9,8 % Outokummun kaikista osakkeista. Ohjelmassa takaisin ostettavien osakkeiden enimmäismäärä oli 11 000 000, joka vastaa noin 2,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Ohjelma käynnistyi 1.12.2023, ja oli asetettu päättymään viimeistään 21.3.2024.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla Outokummun tavoitteena on pienentää ja hallita yhtiön vaihtovelkakirjalainan laimentavaa vaikutusta. Outokumpu pitää takaisinostetut osakkeet aluksi hallussaan omina osakkeina ja voi käyttää niitä vaihtovelkakirjalainoihin liittyvien velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Vaihtoehtoisesti Outokumpu voi päättää mitätöidä osan tai kaikki takaisin ostamistaan osakkeista ja vähentää pääomaansa vastaavasti.

Ennen osakkeiden takaisinosto-ohjelman käynnistymistä Outokummun hallussa oli 23 041 290 omaa osaketta, jotka edustivat noin 5,0 % yhtiön kaikista osakkeista

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Media: viestintä- ja brändijohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374

Mediapuhelin 040 351 9840, s-posti media(at)outokumpu.com