Outokumpu kasvattaa osuuttaan Tornion Rajakiirin tuulipuistosta

Outokumpu Oyj
Lehdistötiedote
3.1.2024 klo 9.00

Outokumpu kasvattaa osuuttaan Tornion Rajakiirin tuulipuistosta

​Outokumpu on maailman johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottaja ja etsii jatkuvasti tapoja pienentää ilmastovaikutusta kaikkialla arvoketjussa. Investoinnit uusiutuvaan ja vähäpäästöiseen energiantuotantoon ovat tärkeitä askelia epäsuorien päästöjemme asteittaisessa vähentämisessä ja sähköntuotannon optimoinnissa tarpeisiimme. Osana Outokummun strategiaa vahvistaa johtajuutta vastuullisuudessa ja parantaa energiantuotannon omavaraisuutta Outokumpu on päättänyt kasvattaa osuuttaan Rajakiirin tuulipuistosta Torniossa. Tuulipuisto on toiminut vuodesta 2015 alkaen, ja sen ennustetaan tuottavan tuulivoimaa vielä 16 vuoden ajan. Sopimuksen solmimisen jälkeen Outokummun omistusosuus Torniossa sijaitsevasta 45 MW:n tuulipuistosta nousee lähes 9 MW:iin ja 19,9 %:iin osakkeista.

Kesällä 2023 aloimme asteittain lisätä investointeja sähköntuotantoon hajauttaaksemme energialähteitämme ja vähentääksemme sähköön liittyviä riskejämme ennustettavamman energian hinnoittelun ja markkinaehtoisen volatiliteetin vähentämisen avulla. Lisäsijoitus Rajakiiriin takaa meille paremman pääsyn toimintojamme lähellä olevaan tuulivoimaan. Se tukee ja laajentaa olemassa olevaa kumppanuuttamme Rajakiirin ja sen osakkaiden kanssa. Saamme sopimuksen myötä myös strategisen pääsyn Rajakiirin tuleviin maa- ja merituulivoimainvestointeihin”, sanoo Outokumpu EvoEnergy yksikön johtaja Tony Lindström.

Outokumpu EvoEnergy on selvittänyt mahdollisuuksia investoida tuuli-, aurinko- ja ydinenergian tuotantoon sekä monia erilaisia vaihtoehtoja sijoittaa teknologioihin ja ratkaisuihin, joilla voimme ottaa hiiltä talteen ruostumattoman teräksen tuotannosta ja hyödyntää talteen otettua hiiltä uudelleen yhteistyökumppaneidemme kanssa. Näin voimme vähentää Outokummun ruostumattoman teräksen ja ferrokromin toiminnoista syntyviä suoria päästöjä.  

Uusiutuvaa energiaa tuotetaan tuuliturbiineilla ja aurinkosähkövoimaloilla Pohjoismaissa yhä enenevissä määrin. Koska uusiutuvan energian tuotanto riippuu voimakkaasti sääolosuhteista, tuotannon optimoimiseen ja tuotetun energian mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan käytännön toimia. Outokummun energiatoiminnoista vastaava yksikkö Outokumpu EvoEnergy on yhdessä kumppaneidensa kanssa sitoutunut löytämään teknologisia ratkaisuja, joilla saamme hyödynnettyä mahdollisimman paljon tuulivoimaa.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Linda Häkkilä, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 071 9669 

Media: Päivi Allenius, viestintä- ja brändijohtaja, puh. +358 40 753 7374 tai Outokummun mediapuhelin, puh. +358 40 351 9840, sähköposti media(at)outokumpu.com 


 

* Ensimmäisessä kappaleessa hiilineutraali energia korjattu vähäpäästöiseksi energiaksi.