Sisäpiiritieto: Outokumpu on saanut onnistuneesti neuvottelut päätökseen AM/NS kanssa ja yhteistyö kuumavalssauspalveluiden osalta jatkuu vuoteen 2051 asti liiketoiminta-alue Americasissa

Outokumpu Oyj
Sisäpiiritieto
29.11.2023 klo 21.30

Sisäpiiritieto: Outokumpu on saanut onnistuneesti neuvottelut päätökseen AM/NS kanssa ja yhteistyö kuumavalssauspalveluiden osalta jatkuu vuoteen 2051 asti liiketoiminta-alue Americasissa

Outokumpu julkisti 3.8.2023, että se tutkii vaihtoehtoja asemansa vahvistamiseksi Yhdysvalloissa osana strategian kolmannen vaiheen valmisteluja. Yhtiö kertoi, että osana käynnissä olevaa esitutkimusta se pyrkii lisäämään nykyistä kylmävalssauskapasiteettia ja tutkii erilaisia vaihtoehtoja kuumavalssaukselle Calvertissa Alabamassa. Edellisen osalta yksi mahdollinen vaihtoehto oli rakentaa oma kuumavalssaamo.

Kuumavalssaussopimus ArcelorMittal Nippon Steelin (AM/NS) kanssa on perintöä siitä, kun Outokumpu osti Inoxumin, ThyssenKruppin ruostumattoman teräksen divisioonan vuonna 2012. Kaupan myötä Outokumpu laajensi toimintaansa Amerikkoihin. Yhdysvalloissa kauppaan sisältyivät sekä sulatus- että kylmävalssaustoiminnot Calvertissa Alabamassa, mutta kuumavalssauspalveluiden ostamista ulkoisesti jatkettiin.

Outokumpu on nyt pidentänyt olemassaolevaa kuumavalssaussopimustaan yhdessä nykyisen yhteistyökumppaninsa AM/NS:n kanssa yhteisin ehdoin 1.10.2051 asti. Sopimuksen päättämisen osalta aikaisin mahdollinen voimaanastumispäivä neljän vuoden irtisanomisajan jälkeen olisi 1.10.2042.

”Olemme arvioineet huolellisesti kuinka järjestellä toimintojamme Yhdysvalloissa parhaalla mahdollisella tavalla, jotta saavutamme kaupalliset tavoitteemme Pohjois-Amerikan markkinoilla. Kuumavalssaussopimuksen jatkaminen on tehokas ratkaisu pääoman käytön kannalta. Oman kuumavalssauslaitoksen rakentaminen olisi ollut merkittävä, vähintään miljardin dollarin suuruinen investointi. Jatkamalla yhteistyösopimusta AM/NS:n kanssa pystymme pitämään taseemme vahvana ja suuntaamaan investointeja muille osa-alueille strategiamme mukaisesti. Tämä on paras ratkaisu osakkeenomistajiemme kannalta. Se mahdollistaa nopeamman kasvun ja turvaa Outokummun aseman pitkällä aikavälillä Pohjois-Amerikan markkinoilla”, sanoo toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Seuraavana askeleena Outokumpu jatkaa mahdollisen kylmävalssauskapasiteetin lisäämisen tarkastelua Yhdysvalloissa vastatakseen paikallisesti tuotetun, vastuullisen ruostumattoman teräksen kasvavaan kysyntään.

”Pohjois-Amerikka on houkutteleva ja vahva markkina, jossa myös sääntely-ympäristö on suotuisa –haluamme vahvistaa asemaamme siellä entisestään. Geopolitiittisesti hajautetut toimintomme hyödyttävät koko yhtiötä, kuten olemme nähneet viimeisten neljännesten aikana. Kun olemme pidentäneet kuumavalssaussopimustamme, voimme keskittyä tarkastelemaan mahdollista kylmävalssauskapasiteetin lisäystä, joka mahdollistaisi sen, että saisimme suoraan kasvatettua kylmävalssaustoimituksiamme ja kasvettua Pohjois-Amerikassa”, sanoo toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Yhtiö on sitoutunut osinkopolitiikkaansa ja pyrkii maksamaan tasaista, kasvavaa osinkoa vuosittain. Outokummun taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.

Pidennetty kuumavalssaussopimus kuitenkin laskee liiketoiminta-alue Americasin vuosittaisen käyttökatetason tavanomaisessa markkinaolosuhteissa 200 milj. dollarista 170 milj. dollariin ja johtaa noin 280 milj. dollarin suuruisen arvonalennuksen kirjaamiseen vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä. Kirjauksella ei ole rahavirtavaikutusta. Arvonalennus kirjataan liiketoiminta-alue Americasiin ja sitä käsitellään oikaisueränä. Arvonalennus on vielä alustava ja sen lopulliseen määrään voi vaikuttaa vuoden 2023 tilinpäätösprosessit. Alustavan arvonalennuksen kirjaamisen johdosta vuosittaiset poistot vähenevät noin EUR 30 miljoonaa jatkossa.

Audiocast ja puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille järjestetään huomenna torstaina 30.11.2023 klo 15.00 osoitteessa https://outokumpu.videosync.fi/2023-11-30-audiocast. Tilaisuus on englanninkielinen, ja siinä esiintyvät toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell.

Jos haluat esittää tilaisuudessa kysymyksiä, rekisteröidy puhelinkonferenssiin osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012188. Saat rekisteröinnin jälkeen puhelinkonferenssin puhelinnumerot ja tunnuksen. Kun haluat esittää kysymyksesi, näppäile puhelimestasi *5 päästäksesi jonoon.

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Media: viestintä- ja brändijohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374 tai Outokummun mediapuhelin, puh. 040 351 9840