Outokumpu sai päätökseen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmansa, jossa yhtiö osti takaisin 19 836 205 omaa osakettaan

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
27.3.2023 klo 9.30

Outokumpu sai päätökseen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmansa, jossa yhtiö osti takaisin 19 836 205 omaa osakettaan

Outokumpu sai 24.3.2023 päätökseen enintään 100 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, josta tiedotettiin 3.11.2022 ja joka alkoi 7.11.2022. Ohjelman aikana Outokumpu osti takaisin 19 836 205 omaa osakettaan (ISIN FI0009002422) ja käytti ostoihin 100 miljoonaa euroa. Osakkeiden keskihinta oli noin 5,04 euroa.

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman jälkeen Outokummulla on hallussaan 23 109 206 omaa osaketta, joka vastaa noin 5,06 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden takaisinostot rahoitettiin käyttämällä vapaan oman pääoman varoja. Osakkeet hankittiin julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinapaikalla sekä tietyissä monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä.

Outokummun hallitus hyväksyi 3.11.2022 enintään 100 miljoonan euron suuruisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella. Varsinainen yhtiökokous valtuutti 31.3.2022 hallituksen päättämään enintään 45 000 000 Outokummun oman osakkeen takaisinostamisesta, mikä vastaa noin 9,85 % Outokummun kaikista osakkeista. Ohjelmassa takaisin ostettavien osakkeiden enimmäismäärä oli 20 miljoonaa, joka vastaa noin 4,4 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla Outokummun tavoitteena on pienentää ja hallita yhtiön vaihtovelkakirjalainan laimentavaa vaikutusta. Outokumpu pitää takaisinostetut osakkeet aluksi hallussaan omina osakkeina ja voi käyttää niitä vaihtovelkakirjalainoihin liittyvien velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Vaihtoehtoisesti Outokumpu voi päättää mitätöidä osan tai kaikki takaisin ostamistaan osakkeista ja vähentää pääomaansa vastaavasti.

Ennen takaisinosto-ohjelman käynnistymistä Outokummun hallussa oli 4 164 711 omaa osaketta, jotka edustivat 0,91 % yhtiön kaikista osakkeista.


Outokumpu


Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Media: mediapuhelin 040 351 9840