Outokumpu selvittää mahdollisuuksia vähentää ruostumattoman terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjä pienydinvoiman avulla

Uutinen
16.11.2023

Outokumpu selvittää mahdollisuuksia vähentää ruostumattoman terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjä pienydinvoiman avulla

Outokumpu selvittää mahdollisuuksia vähentää terästuotannon hiilidioksidipäästöjä kehittyvän pienydinvoiman (Small Modular Reactor, SMR) avulla. Tällä hetkellä selvityksen tavoitteena on arvioida pienydinvoiman toteutettavuutta, ja mahdolliset investointipäätökset tehdään myöhemmin. Yksi mahdollinen vaihtoehto pienydinvoimalan sijaintipaikaksi olisi Outokummun Tornion tehtaiden lähialueet.

”Pienydinvoimala eli SMR (engl. small modular reactor) on pieni modulaarinen ydinreaktori, joka on sähköteholtaan tyypillisesti alle 300 megawattia. Se voidaan rakentaa tehtaissa lähes valmiiksi moduuleiksi ja kuljettaa sijoituspaikalle maitse tai meriteitse. Tehdasvalmistuksella tavoitellaan halvempia rakentamiskustannuksia ja lyhyempää rakennusaikaa. Sähkön lisäksi SMR:llä voitaisiin tuottaa kaukolämpöä, vetyä ja prosessilämpöä”, kertoo Outokummun pienydinvoimaprojektin johtaja Kristiina Tiilas.

Yhteiskunnassa tarvitaan vakaata ja päästötöntä energiaa – ydinvoima paras vaihtoehto teollisuusmittakaavassa

Outokumpu, maailman vastuullisimman ruostumattoman teräksen valmistaja, on sitoutunut ainoana ruostumattoman teräksen valmistajana tieteeseen perustuvaan 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja kiihdyttää omilla toimillaan terästeollisuuden vihreää siirtymää.

Vähähiilisen energian osuuden ylläpitäminen ja kasvattaminen on tärkeää, jotta yhtiö voi saavuttaa kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteensa.

”Olemme eturintamalla terästeollisuuden vihreässä siirtymässä, ja kehittyvien teknologioiden mahdollisuuksien selvittäminen energiatarjonnassa on meille luonteva askel hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä”, kertoo Outokummun energiajohtaja Tony Lindström.

Pienydinvoimaan liittyvä esitutkimus on aloitettu, ja sen puitteissa selvitetään muun muassa mahdolliset tekniset ratkaisut ja taloudellinen kannattavuus sekä ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Mahdollinen investointipäätös tehdään myöhemmin.

Tiedotustilaisuus Torniossa ja Haaparannalla torstaina 23.11.

Järjestämme tiedotustilaisuuden Tornion ja Haaparannan asukkaille Outokummun pienydinvoimaselvityksestä torstaina 23.11. klo 17 alkaen Torniossa Aineen taidemuseon auditoriossa ja Haaparannalla Ruotsinsuomalaisella kansankorkeakoululla klo 19.30 alkaen. 

Lisätietoja: 

Outokummun mediapuhelin 040 351 9840 tai sähköposti media(at)outokumpu.com 

 

* Ensimmäistä väliotsikkoa selkiytetty 22.11. 

Published marras 16, 2023