Outokummun vuosikertomus 2022 julkaistu

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
1.3.2023 klo 11.00

Outokummun vuosikertomus 2022 julkaistu

Outokumpu on tänään julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2022 suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen vuoden kohokohdista, vastuullisuuskatsauksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Outokumpu julkaisee vuosikertomuksen eurooppalaisen yhtenäisen sähköisen raportoinnin (European Single Electronic Format eli ESEF) vaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Outokummun suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. ESEF-raportit ovat saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa.

Vastuullisuuskatsaus on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) -standardin mukaisesti, ja siinä on huomioitu ilmastoriskejä koskevan raportoinnin TCFD:n viitekehys. Vastuullisuuskatsaus on varmennettu. Kaikki yhtiön vastuullisuustulokset on esitetty myös englanniksi vastullisuusdatan työkalussa yhtiön verkkosivuilla

Kaikki tässä tiedotteessa mainitut raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/raportit.

Lisätietoja: 

Media: viestintäjohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 040 071 9669