Outokummun omien osakkeiden takaisinosto

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
23.2.2023 klo 9.00

Outokummun omien osakkeiden takaisinosto

22.2.2023 Outokumpu on ostanut omia osakkeitaan seuraavasti (ISIN FI0009002422):

Kauppapaikka Osakkeiden lukumäärä Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* Kulut yhteensä, euroa*
CEUX 79 855 5,4829 437 834,04
XHEL 169 689 5,4891 931 437,78
AQEU 17 078 5,4907 93 769,77
Yhteensä: 266 622 5,49 1 463 041,59

* Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Outokumpu julkisti 3.11.2022 osakkeiden takaisinosto-ohjelman, joka koskee enintään 20 miljoonaa osaketta. Hallitus hyväksyi enintään 100 miljoonan euron suuruisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella. Ohjelma päättyy viimeistään 24.3.2023.

Nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen Outokummulla on hallussaan 16 860 331 omaa osaketta.

Lisätietoja hankinnasta on tämän tiedotteen liitteenä.

Outokumpu

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Media: viestintä- ja brändijohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374 tai mediapuhelin 040 351 9840, s-posti media@outokumpu.com