Outokumpu suunnittelee merkittävää investointia biokoksaamo- ja biometaanilaitokselle - tavoitteena vähentää ilmastopäästöjä ja lisätä Suomen energiaomavaraisuutta

Outokumpu Oyj
Lehdistötiedote
30.9.2022 klo 8.00

Outokumpu suunnittelee merkittävää investointia biokoksaamo- ja biometaanilaitokselle – tavoitteena vähentää ilmastopäästöjä ja lisätä Suomen energiaomavaraisuutta

Osana kunnianhimoista vastuullisuustyötään Outokumpu Oyj suunnittelee investointia Torniossa sijaitsevien terästehtaidensa yhteyteen rakennettavalle biokoksaamo- ja biometaanilaitokselle. Mittakaavaltaan merkittävä biokoksihanke on edennyt investointitukihakemukseen, jonka suuruus on 25 miljoonaa euroa. Toteutuessaan hanke lisäisi Suomen energiaomavaraisuutta merkittävästi, ja hiilidioksidipäästöjen vähentämispotentiaali on yli 200 000 tonnia vuodessa. Hanke tukee Suomen ja EU:n vuoteen 2030 tähtääviä energia- ja ilmastotavoitteita.

”Maailman johtavana vastuullisen ruostumattoman teräksen valmistajana etsimme aktiivisesti uusia keinoja ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Uuden biokoksaamo- ja biometaanilaitoksen tavoitteena olisi osoittaa, että uutta raaka-ainetta voitaisiin valmistaa metsäteollisuuden jätteistä, joita poltetaan tällä hetkellä matalan lisäarvon energiatuotannon tarkoituksiin. Uusi raaka-aine, jota kutsutaan biokoksiksi, voisi korvata tällä hetkellä ulkomailta tuotavan koksin, jota käytetään pelkistimenä Outokummun ferrokromin tuotannossa. Outokumpu käyttäisi biokoksin valmistuksessa metsäjätteitä massiivipuun sijaan toisin kuin muut valmistajat ja kykenisi samalla tuottamaan merkittävän määrän biometaania, mikä osoittaa Outokummun innovaatiokykyä. Biometaanin tuotanto mahdollistaa Outokummun irtaantumista ulkoisista fossiilisista polttoainelähteistä”, sanoo Outokummun vastuullisuusjohtaja Juha Erkkilä.

Outokummun ilmastotavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2016 tasosta. Tämä tarkoittaa, että päästövähennys olisi 14 % vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2021 tasosta Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Outokumpu on ainoa ruostumattoman teräksen valmistaja, jolla on aloitteeseen hyväksytty ilmastotavoite.

”Biomassapohjaisen raaka-aineen ja biojätteestä tuotettujen biopolttoaineiden käyttö vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ja vahvistaa Outokummun vastuullisuusstrategian toteuttamista. Toteutuessaan hanke vahvistaisi Outokummun riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista ja toisi mukanaan uusia työpaikkoja Tornion seudulle. Tavoitteenamme on tehdä investointipäätös vuonna 2023, jos investointitukihakemus hyväksytään. Outokumpu aloitti jo hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin, ja ensimmäiset kuulemiset on tehty”, Erkkilä jatkaa.

Outokummun biokoksihanke on tulosta Business Finlandin rahoittamasta Towards Carbon Neutral Metals -hankkeen puitteissa (TOCANEM) tehdystä tutkimuksesta*. Biokoksihanke olisi toteutuessaan ensimmäisiä uusista hiilidioksidin vähentämiseen tähtäävistä merkittävistä teollisista investoinneista, joka on syntynyt TOCANEM-hankkeen seurauksena. TOCANEM-tutkimushankkeessa metalliteollisuus ja tutkimusorganisaatiot ovat tutkineet yhdessä keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi teräksen ja muiden metallien valmistuksessa.

Lisätietoja:

Outokummun mediapuhelin 040 351 9840, s-posti media@outokumpu.com

Outokumpu Oyj

*) Outokumpu osallistuu merkittävään hiilineutraaliustavoitteita tukevaan tutkimushankkeeseen | Outokumpu