Outokumpu osallistuu merkittävään hiilineutraaliustavoitteita tukevaan tutkimushankkeeseen

Outokumpu Oyj
Lehdistötiedote
16.2.2021 klo 10.00

Outokumpu osallistuu merkittävään hiilineutraaliustavoitteita tukevaan tutkimushankkeeseen

Outokumpu osallistuu osana useiden metalliteollisuuden yritysten ja suomalaisten yliopistojen muodostamaa konsortiota kolmivuotiseen Towards Carbon Neutral Metals (TOCANEM) -tutkimushankkeeseen. Tutkimushanke on tärkeä askel Outokummun hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Osana tutkimushanketta Outokumpu tutkii ja kehittää kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavaa teknologiaa. Hanke tukee Outokummun asemaa alansa johtavana vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottajana.

Outokummun vastuullisuudesta vastaava johtaja Juha Erkkilä kommentoi: “Hanke tukee perustutkimusta, jota tarvitsemme kehittääksemme teknologioita, joiden avulla Outokumpu pystyy vähentämään toimintansa suoria ja epäsuoria hiilidioksidipäästöjä. Yhteistyössä hankkeen muiden osallistujien kanssa saamme käyttöömme parhaat tutkimusresurssit ja nykyistä osaamistamme vahvistavia ja täydentäviä teknologioita.”

Tutkimushankkeen tavoitteena on edistää siirtymistä hiilineutraaliin metallinjalostukseen Suomessa, vakiinnuttaa johtava asema prosessi-innovaatioiden ja -teknologioiden edelläkävijänä sekä tarjota uutta tutkimuslähtöistä osaamista. Hanke on yksi Metallinjalostajat ry:n strategisista hankkeista, ja sitä koordinoi Oulun yliopisto. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Business Finlandilta.

Tutkimushanke on osa kansallisen ja EU-tason vähähiilisyystiekartan käytännön toteutusta. Metallinjalostuksessa on Suomen valmistavan teollisuuden aloilta suurin CO2-vähennyspotentiaali. Outokumpu on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet omalle toiminnalleen ja pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Outokumpu on jo hyvissä ajoin saavuttamassa lyhyen aikavälin tavoitteensa vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2023 mennessä.

Lisätietoja:

Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj