Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
2.12.2022 klo 9.00

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, että yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan (8), ja että hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Heinz Jörg Fuhrmann, Kati ter Horst, Kari Jordan, Päivi Luostarinen, Petter Söderström, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse sekä uutena jäsenenä Jyrki Mäki-Kala toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Kati ter Horst. Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Vesa-Pekka Takala on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Hallituksen jäseneksi valittaviksi tai uudestaan valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista lukuun ottamatta Petter Söderströmiä, joka on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen yhdestä suurimmasta osakkeenomistajasta, Solidium Oy:stä. Tarkempia tietoja ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä on tämän tiedotteen liitteenä.

Nimitystoimikunta on ehdotuksessaan hallituksen kokoonpanoksi huomioinut hallituksen tulevan rakenteen sekä yksittäisten jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen osaamisen ja kokemuksen. Siksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen yhtenä kokonaisuutena, ei hallituksen jäseniä yksitellen.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotettaisiin 174 000 euroon (2022: 169 000 euroa) ja että varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio pidettäisiin viime vuoden tasolla 93 500 eurossa ja muiden hallitusten jäsenten vuosipalkkio 72 500 eurossa.  

40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti. Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voisi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksettavaa kokouspalkkiota, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, korotetaan 800 euroon kultakin kokoukselta (2022: 600 euroa) ja 1 600 euroon matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella (2022: 1 200 euroa). Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Solidium Oy:n toimitusjohtaja Reima Rytsölä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila sekä Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan.

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Media: viestintäjohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374

Outokumpu Oyj