Outokummun tilinpäätöstiedote 2019 – Nettovelka laski merkittävästi 1 155 milj. euroon

Outokumpu Oyj
Tilinpäätöstiedote
5.2.2020 klo 9.00

Outokummun tilinpäätöstiedote 2019 – Nettovelka laski merkittävästi 1 155 milj. euroon

Vuoden 2019 neljäs neljännes lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 458 000 tonnia (534 000 tonnia)1.
 • Oikaistu käyttökate oli 73 milj. euroa (89 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 90 milj. euroa (92 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 143 milj. euroa (43 milj. euroa).
 • Korollinen nettovelka oli 1 155 milj. euroa (30.9.2019: 1 336 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste oli 45,1 % (30.9.2019: 51,4 %).

Vuosi 2019 lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 2 196 000 tonnia (2 428 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 263 milj. euroa (485 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 266 milj. euroa (496 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 371 milj. euroa (214 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos oli –75 milj. euroa (130 milj. euroa).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 0,8 % (7,0 %).
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

1 Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Q4/2019 verrattuna Q4/2018

Outokummun liikevaihto laski 1 398 milj. euroon (1 586 milj. euroa) ja oikaistu käyttökate 73 milj. euroon (89 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 14 % vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Matalammat toimitukset ja korkeampi nikkelin hinta vaikuttivat kannattavuuteen merkittävästi. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 9 milj. euroa (–15 milj. euroa). Ferrochrome-liiketoiminta-alueen kannattavuutta heikensivät alhaisempi ferrokromin vertailuhinta ja matalampi tuotanto. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli –19 milj. euroa (–4 milj. euroa), mikä johtui kustannusten kasvusta eri alueilla. Benrathissa, Saksassa sijaitsevan kiinteistön myynnillä oli 70 milj. euron positiivinen vaikutus neljännen neljänneksen tulokseen. Outokumpu on kirjannut Saksan uudelleenjärjestelyjä koskevan 53 milj. euron varauksen neljännen neljänneksen tulokseensa. Varaukseen liittyvät maksut toteutuvat vuodesta 2020 alkaen. Sekä kiinteistön myyntivoitto että varaus on raportoitu käyttökatteen oikaisuerinä.

Vuosi 2019 verrattuna vuoteen 2018

Vuonna 2019 Outokummun liikevaihto laski 6 403 milj. euroon (6 872 milj. euroa). Oikaistu käyttökate laski 263 milj. euroon (485 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 10 % matalammat kuin vuonna 2018, mutta tuotejakauma oli merkittävästi parempi vuonna 2019 sekä Europe- että Americas-liiketoiminta-alueilla. Ferrochrome-liiketoiminta-alueen kannattavuus kärsi matalammasta ferrokromin vertailuhinnasta, mutta tuotantomäärä ylitti vuoden 2018 tason. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 64 milj. euroa eli merkittävästi korkeammat kuin 16 milj. euron tappiot vuonna 2018. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli –15 milj. euroa (7 milj. euroa). Muuhun toimintaan ja konsernin sisäisiin eriin sisältyy käyttökatteen oikaisueränä esitetty –14 milj. euron kulu, joka koskee Outokummun ja Thyssenkruppin sopimusta verojärjestelyä koskevassa vaateessa Italiassa sekä muissa aiemmissa vaateissa, jotka liittyivät Outokummun ja Inoxumin yhdistymiseen.

Liiketulos oli 33 milj. euroa (280 milj. euroa) ja tilikauden tulos oli –75 milj. euroa (130 milj. euroa). Tilikauden tulos ei sisällä merkittäviä aiemmin kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia (34 milj. euroa).

Konsernin tunnusluvut   Q4/19 Q4/18 Q3/19 2019 2018
Liikevaihto Milj. EUR 1 398 1 586 1 590 6 403 6 872
Käyttökate Milj. EUR 90 92 45 266 496
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 73 89 45 263 485
Liiketulos Milj. EUR 30 38 -13 33 280
Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR 13 35 -13 30 279
Tulos ennen veroja Milj. EUR 6 20 -30 -41 175
Tilikauden tulos Milj. EUR -15 27 -27 -75 130
Osakekohtainen tulos EUR -0,04 0,07 -0,06 -0,18 0,32
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR -0,04 0,07 -0,06 -0,18 0,32
Sijoitetun pääoman tuotto % 0,8 7,0 1,0 0,8 7,0
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 143 43 12 371 214
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 155 1 241 1 336 1 155 1 241
Velkaantumisaste kauden lopussa % 45,1 45,1 51,4 45,1 45,1
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 65 104 56 221 260
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 458 534 533 2 196 2 428
Henkilöstö kauden lopussa   10 390 10 449 10 507 10 390 10 449

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.


Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä. Vertailutietoja ei ole oikaistu.
Lisätietoa muutoksista Outokummun laskentaperiaatteisiin ja siirtymän vaikutuksista on tämän raportin lopussa.

Toimitusjohtaja Roeland Baan

”Vuonna 2019 eurooppalainen terästeollisuus edelleen kärsi tuonnin rajusta kasvusta ja Yhdysvaltain terästullien aiheuttamasta ennennäkemättömästä hintapaineesta. On ilmiselvää, että EU:n on otettava käyttöön vahvempia suojaustoimia ja muita puolustusmekanismeja, joiden avulla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille markkinatoimijoille.

Tässä vaikeassa markkinaympäristössä keskityimme oman toimintamme tehokkuuden parantamiseen ja kilpailukykymme varmistamiseen. Jatkuvien kehitystoimiemme ansiosta tuottavuutemme parani 4 % vuonna 2019. Lisäksi olemme pystyneet vähentämään käyttöpääomaamme lähes 220 milj. eurolla – ja mikä tärkeintä, olemme pienentäneet nettovelkaamme 1 155 milj. euroon.

Olen myös erittäin ylpeä siitä, että turvallisuutemme ja organisaatiomme terveys kehittyvät jatkuvasti yhä parempaan suuntaan. Organisaatiomme terveydessä olemme jo erittäin lähellä kansainvälisten huippuyritysten tasoa. Tuoreimman asiakastyytyväisyystutkimuksemme tulokset ovat samansuuntaisia: 72 % asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä tuotteisiimme ja palveluihimme, mikä kertoo asemastamme markkinajohtajana.

Outokummun koko vuoden oikaistu käyttökate oli 263 milj. euroa, mihin vahvasti vaikuttivat poikkeuksellisen matalat toimitukset kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Neljännellä neljänneksellä raaka-ainetehokkuuden paraneminen tuki kannattavuuttamme. Toimitusmäärät olivat matalia, mikä johtui jakelijoiden varastojen purkamisesta Yhdysvalloissa, korkeasta tuonnista Eurooppaan ja maailmanlaajuisen autoteollisuuden hidastumisesta. Matalat hinnat vahvistivat näiden negatiivista vaikutusta edelleen Euroopassa. Europe-liiketoiminta-alueen tulos oli haastavat olosuhteet huomioiden kohtuullinen, mikä kertoo toimintamallimme kestävyydestä. Americas-liiketoiminta-alueella liiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui kaupallisten toimenpiteiden ja parantuneen tuotejakauman ansiosta. Investointimme ferriittiseen tuotantoon Calvertissa etenee suunnitellusti, ja tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Ruostumattoman teräksen markkinadynamiikka on muuttunut kauppasotien ja vahvistuneen aasialaisen kilpailun seurauksena. Samalla vaatimukset organisaatioiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ovat kasvaneet. Nämä ovat keskeisiä tavoitteita myös Outokummulle. Kierrätetyn raaka-aineen osuus ruostumattoman teräksen tuotannossamme on 90 %. Lisäksi parannamme jatkuvasti energiatehokkuuttamme ja vähennämme hiilidioksidipäästöjämme, mikä vahvistaa johtavaa asemaamme vastuullisessa ruostumattoman teräksen valmistuksessa. Olemme varmoja siitä, että keskittymällä strategisten osa-alueidemme toteutukseen painottamalla erityisesti vastuullisuutta, asiakassuuntautuneisuutta ja tehokkuutta, myös vuosi 2020 on Outokummulle edistyksen ja kehityksen vuosi.”

Näkymät vuoden 2020 ensimmäiselle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen markkinan arvioidaan vahvistuvan ensimmäisen neljänneksen aikana tyypillisen kausivaihtelun tukemana.

Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen toimitustensa kasvavan vuoden 2019 neljänteen neljännekseen verrattuna kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Outokumpu arvioi ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan korkeampi kuin vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä (Q4/19: 73 milj. euroa).

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään keskiviikkona 5.2.2020 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 4245 1472. Tunnuskoodi 5769789.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/47yd3c78.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 5.2.2020 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/ir-events/webcasts.

 

Lisätietoja:

Reeta Kaukiainen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 522 0924, (09) 421 3466

Outokumpu Oyj