Outokummun osakepalkkio-ohjelman ansaintakausi 2021–2023 ja johdon osakeosto-ohjelman osakepalkkiot 2020

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
10.12.2020 klo 16.00

Outokummun osakepalkkio-ohjelman ansaintakausi 2021–2023 ja johdon osakeosto-ohjelman osakepalkkiot 2020

Outokummun hallitus on hyväksynyt osakepalkkio-ohjelmien seuraavan ansaintakauden 2021–2023 alkamisen osana yhtiön pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä. Lisäksi hallitus on hyväksynyt johdon osakeosto-ohjelmasta vuonna 2020 maksettavat osakepalkkiot. 

Osakepalkkio-ohjelman ansaintakausi 2021–2023

Outokummun hallitus on hyväksynyt yhtiön osakepalkkio-ohjelmien – suoritepohjaisen osakepalkkio-ohjelman ja rajoitettuja osakkeita koskevan osakepalkkio-ohjelman – 2021–2023 alkamisen. Ansaintakausi alkaa vuoden 2021 alusta.

Suoritepohjaisessa osakepalkkio-ohjelmassa kauden 2021–2023 ansaintakriteeri mittaa Outokummun kannattavuutta ja pääoman tehokkuutta. Kaudella 2021–2023 ohjelmassa on mukana enintään 150 avainhenkilöä, ja ohjelmasta voidaan allokoida enintään 3 700 000 brutto-osaketta (verot mukaan lukien).

Rajoitettuja osakkeita koskeva osakepalkkio-ohjelma on suunnattu rajoitetulle määrälle työntekijöitä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: avainrekrytoinnit, poikkeuksellinen suoriutuminen, suuri potentiaali, sitouttaminen tai muut erityiset yksilölliset tilanteet. Kaudella 2021–2023 ohjelmasta voidaan allokoida enintään 250 000 brutto-osaketta (verot mukaan lukien).

Osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024, mikäli työllisyysehdot ja suorituskriteerit täyttyvät. Brutto-osakkeista vähennetään asianmukaiset verot, ja jäljellejäävä määrä suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Johdon osakeosto-ohjelman osakepalkkiot 2020

Hallitus hyväksyi myös johdon osakeosto-ohjelman neljännen ja viimeisen osakepalkkioerän. Verojen jälkeen ohjelmien osallistujille maksetaan joulukuun 2020 loppuun mennessä yhteensä 178 350 osaketta.

Lisätietoa osakepalkkio-ohjelmista ja niiden ehdoista on osoitteessa https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors/governance/remuneration/share-based-incentive-programs.

Lisätietoja:

Media: Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Sijoittajat: Linda Häkkilä, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 071 9669

Outokumpu Oyj