Outokummun osakepalkkio-ohjelman ansaintakausi 2020–2022 ja johdon osakeosto-ohjelmien osakepalkkiot 2019

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
19.12.2019 klo 15.30

Outokummun osakepalkkio-ohjelman ansaintakausi 2020–2022 ja johdon osakeosto-ohjelmien osakepalkkiot 2019

Outokummun hallitus on hyväksynyt osakepalkkio-ohjelmien seuraavan ansaintakauden 2020–2022 alkamisen osana yhtiön pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä. Lisäksi hallitus on hyväksynyt toimitusjohtajan ja muun johdon osakeosto-ohjelmista vuonna 2019 maksettavat osakepalkkiot. 

Osakepalkkio-ohjelman ansaintakausi 2020–2022

Outokummun hallitus on hyväksynyt yhtiön osakepalkkio-ohjelmien – suoritepohjaisen osakepalkkio-ohjelman ja rajoitettuja osakkeita koskevan osakepalkkio-ohjelman – 2020–2022 alkamisen. Ansaintakausi alkaa vuoden 2020 alusta.

Suoritepohjaisessa osakepalkkio-ohjelmassa kauden 2020–2022 ansaintakriteeri mittaa Outokummun kannattavuutta ja pääoman tehokkuutta verrokkiryhmään verrattuna. Kaudella 2020–2022 ohjelmassa on mukana enintään 150 avainhenkilöä, ja ohjelmasta voidaan allokoida enintään 3 700 000 brutto-osaketta (verot mukaan lukien).

Rajoitettuja osakkeita koskeva osakepalkkio-ohjelma on suunnattu rajoitetulle määrälle työntekijöitä, esim. avainrekrytoinneille, poikkeukselliselle suoriutumiselle, korkealle potentiaalille tai muille erityisille yksilöllisille tilanteille. Kaudella 2020–2022 ohjelmasta voidaan allokoida enintään 250 000 brutto-osaketta (verot mukaan lukien).

Osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023, mikäli työllisyysehdot ja suorituskriteerit täyttyvät. Brutto-osakkeista vähennetään asianmukaiset verot, ja jäljellejäävä määrä suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Johdon osakeosto-ohjelmien osakepalkkiot 2019

Hallitus hyväksyi myös johdon osakeosto-ohjelman kolmannen osakepalkkioerän sekä toimitusjohtajan osakeosto-ohjelman neljännen osakepalkkioerän. Verojen jälkeen ohjelmien osallistujille maksetaan joulukuun 2019 loppuun mennessä yhteensä 384 928 osaketta, joista 185 077 maksetaan toimitusjohtajalle.

Lisätietoa osakepalkkio-ohjelmista ja niiden ehdoista on osoitteessa: https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors/governance/remuneration/share-based-incentive-programs.

Lisätietoja:

Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840