Turvallisuus on keskeinen asia kaikessa toiminnassamme ja uskommekin, että kaikki tapaturmat ja onnettomuudet voidaan ehkäistä. Tälle sivulle on koottu Kemin ja Tornion turvallisuuskoulutukset, tietoa kulkuluvista sekä keskeisimmät turvallisuus- ja ympäristöohjeet.

Linjaorganisaation tukena tehtaillamme on turvallisuusorganisaatio, joihin kuuluu erityisasiantuntijoita useilta eri alueilta: työsuojelu, palo- ja pelastustoiminta, ympäristösuojelu, säteilysuojelu, kemikaaliturvallisuus, työhygienia ja työterveyshuolto. Turvallisuuteen panostetaan tuotannon jokaisessa vaiheessa alkaen investointien suunnittelusta uusien henkilöiden palkkaukseen. Jokainen uusi henkilö perehdytetään heti taloon tultuaan kirjallisen perehdyttämisohjelman mukaan työhönsä sekä laitoksen turvallisuusasioihin.

Pyrimme jatkuvasti lisäämään henkilöstömme tietämystä ja vastuuntuntoa turvallisuusasioissa. Varmistamme työntekijöidemme turvallisuustietämyksen säännöllisillä koulutuksilla ja opastuksilla. Tehtaillamme toteutetaan säännöllisiä turvallisuuskierroksia, joiden tarkoituksena on kiinnittää entistä enemmän huomiota henkilöiden turvalliseen käyttäytymiseen.

Alta ja sivun loppuosasta löydät tietoa turvallisuuskoulutuksistamme, kulkulupien hakemisesta sekä keskeisimmät turvallisuus- ja ympäristöohjeemme Outokumpu Tornion tehtaita ja Kemin kaivosta koskien. 

 

Turvallisuuskoulutukset

Tornion tehtaat

Alla olevan koulutuksen suorittavat kaikki Tornion tehtaille työskentelemään tulevat.

  1. Lue Outokumpu Tornion tehtaiden turvallisuus- ja ympäristökoulutusmateriaali
  2. Suorita Tornion tehtaiden ympäristö- turvallisuuskoulutuksen tentti täällä

Tornion kuumavalssaamo

Alla olevan koulutuksen suorittavat kaikki Tornion kuumavalssaamolle työskentelemään tulevat.

  1. Lue Tornion kuumavalssaamon Yleiset turvallisuusohjeet -materiaali
  2. Suorita Tornion kuumavalssaamon Yleiset turvallisuusohjeet -tentti täällä

Tornion satama, Röyttä

Alla olevan koulutuksen suorittavat kaikki Tornion satamaan Röyttään työskentelemään tulevat.

  1. Lue Tornion sataman turvallisuuskoulutusmateriaali.
  2. Suorita Tornion satama turvallisuuskoulutuksen tentti täällä.

Kemin kaivos

Alla olevan koulutuksen suorittavat kaikki kaivosalueelle (maan päälle tai maan alle) työskentelemään tulevat.

  1. Lue Outokumpu Kemin kaivosalueen turvallisuus- ja ympristökoulutusmateriaali
  2. Suorita Kemin kaivosalueen turvallisuus- ja ympäristökoulutuksen tentti täällä

Mikäli tulet työskentelemään maanalaiseen kaivokseen, yllä olevan koulutuksen ja tentin lisäksi:

  1. Lue Outokumpu Kemi maanalaisen kaivoksen turvallisuusperehdytys
  2. Suorita Kemin maanalaisen kaivoksen turvallisuusperehdytyksen tentti täällä

Tenttilinkit toimivat parhaiten Internet Explorer -selaimella.

 

Kulkuluvat ja turvallisuusohjeet

Kulkulupahakemuspohjat ohjeineen sekä keskeisimmät turvallisuus- ja ympäristöohjeet ovat saatavilla alla. Ohjeita on noudatettava Outokummun alueilla työskenneltäessä.

Materiaaleja

Ohjeita palveluntarjoajan/urakoitsijan kulkuluvan hakemiseen

Pääsy Tornion tehdasalueelle ja Kemin kaivokselle edellyttää kulkukorttia, jossa on henkilökortti ja Flexim-avain. Kulkukortit tulostetaan Tornion tehtaiden pääportilla ja Kemin kaivoksen infopisteessä.

Kulkukortti on henkilökohtainen. Kortin väärinkäyttö, kuten portista kulkeminen toisen henkilön kulkuluvalla, johtaa kulkukortin takavarikoimiseen.

TLi 020 Toimintaohje kulkulupien hakemiselle 11-04-2024
Outokumpu Kemi_Tornio Service Supplier Instruction_1_2023
TToU008 Yleiset turvallisuutta koskevat sopimusehdot tysuorituksia ja urakointia ostettaessa30032021
TO 001 Odottamattoman käynnistymisen estäminen LOTOTO_7.3.2023
TO 002 Putoamiselta suojautuminen_22.10.2022
TO 003 Suljetut tai ahtaat tilat
TO 009 Tyolupakaytannot_27.7.2021
TO 113 Hitsaustyöt_31.12.2022
TO 107 Trukkityöskentely_14.11.2019
TO 114 Leikkaustyokalujen kaytto 06032020
TO 200 Tulityön valvontasuunnitelma_27.4.2023
TO 400 Alkoholi ja huumaavat aineet toimintaohje_3.1.2023
TO 500 Ajoneuvoilla liikennöinti tehdasalueella
YYOSu 001 Jätehuolto Tornion tehtaat_Waste management Tornio site_22.2.2022
YYOSu 004 Urakoitsijoiden ympäristönsuojeluohjeet_ver9
YYOSu 007 Ympäristölle vaarallisten kemikaalien ja öljyjen säilytys ja siirto
YYOTo 001 Jätteiden lajittelu Tornion tehtaat
YYOTo 005 Vaaralliset jätteet_Hazardous Waste Tornio_26.4.2022