Hallituksen palkitsemisesta päättää vuosittain yhtiökokous yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen vahvistamat palkkiot Outokummun hallituksen jäsenille seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ovat:

Hallituksen palkkiot 
Asema  Vuosipalkkio, euroa  Kokouspalkkio, euroa 
Hallituksen puheenjohtaja  163 000  600 
Hallituksen varapuheenjohtaja 91 600  600 
Hallituksen jäsen  71 100  600 

40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Vuosipalkkio maksetaan kerran vuodessa, eivätkä hallituksen jäsenet ole oikeutettuja muihin osakepohjaisiin palkkioihin. Vuosipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta ja 1 200 euroa kokoukselta, jos kokous pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

Vuonna 2019 maksetut palkkiot
  Kokouspalkkiot  Vuosipalkkiot  Yhteensä 
Hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan  12 600  160 000  172 600 
Hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Malinen*  12 600  90 000  102 600 
Hallituksen varapuheenjohtaja Olli Vaartimo** 3 000  3 000 
Hallituksen jäsen Kati ter Horst  10 200  70 000  80 200 
Hallituksen jäsen Eeva Sipilä  9 000  90 000  99 000 
Hallituksen jäsen Vesa-Pekka Takala  7 200  70 000  77 200 
Hallituksen jäsen Pierre Vareille 20 400  70 000  90 400 
Hallituksen jäsen Julia Woodhouse  10 800  70 000  80 800 
*) Heikki Malinen jäi pois hallituksesta huhtikuussa 2020 aloittaakseen Outokummun toimitusjohtajana toukokuussa.

**) Olli Vaartimo jäi pois hallituksesta vuoden 2019 yhtiökokouksessa. 

Lisätietoa hallituksen palkitsemisesta on yhtiön palkka- ja palkkioselvityksessä

Lue lisää

Lue lisää hallituksen jäsenistä, tehtävistä ja valiokunnista sekä osakeomistuksista