Hallituksen palkitsemisesta päättää vuosittain yhtiökokous yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen vahvistamat palkkiot Outokummun hallituksen jäsenille seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ovat:

VUOSIPALKKIO, EUROA

KOKOUSPALKKIO, EUROA

Hallituksen puheenjohtaja

160 000

600

Hallituksen varapuheenjohtaja

90 000

600

Hallituksen jäsen

70 000

600

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti, että 40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Vuosipalkkio maksetaan kerran vuodessa, eivätkä hallituksen jäsenet ole oikeutettuja muihin osakepohjaisiin palkkioihin. Vuosipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa/kokous ja 1 200 euroa/kokous, jos kokous pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

Lisätietoa hallituksen palkitsemisesta vuonna 2018 löytyy yhtiön palkka- ja palkkioselvityksestä.

VUONNA 2018 MAKSETUT PALKKIOT

Kokouspalkkiot

Vuosipalkkiot

Yhteensä

Hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan

4,200

160,000

164,200

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila

2,400

2,400

Hallituksen varapuheenjohtaja Olli Vaartimo

6,600

90,000

96,600

Hallituksen jäsen Markus Akermann

4,800

4,800

Hallituksen jäsen, Roberto Gualdoni

2,400

2,400

Hallituksen jäsen Kati ter Horst

6,600

70,000

76,600

Hallituksen jäsen Heikki Malinen

6,600

70,000

76,600

Hallituksen jäsen Eeva Sipilä

5,400

70,000

75,400

Hallituksen jäsen Pierre Vareille

7,200

70,000

77,200


 
MAR-lainsäädännön astuttua voimaan heinäkuussa Outokumpu julkaisee muutokset hallituksen jäsenien osakeomistuksissa pörssitiedotteella. Katso Outokummun tiedotteet

 

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSAKEOMISTUKSET 31.12.2018

Hallituksen jäsen

Osakkeet

Kari Jordan

81 387

Olli Vaartimo

55 182

Kati ter Horst

14 150

Heikki Malinen

33 598

Eeva Sipilä

12 962

Pierre Vareille

24 981

Yhteensä

222 260


Taulukko sisältää nykyisten hallituksen jäsenten osakeomistukset.