Hallituksen palkitsemisesta päättää vuosittain yhtiökokous yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen vahvistamat palkkiot Outokummun hallituksen jäsenille seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ovat:

Hallituksen palkkiot 
Asema  Vuosipalkkio, euroa  Kokouspalkkio, euroa 
Hallituksen puheenjohtaja  163 000  600 
Hallituksen varapuheenjohtaja 91 600  600 
Hallituksen jäsen  71 100  600 

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti, että 40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Vuosipalkkio maksetaan kerran vuodessa, eivätkä hallituksen jäsenet ole oikeutettuja muihin osakepohjaisiin palkkioihin. Vuosipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa/kokous ja 1 200 euroa/kokous, jos kokous pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

Lisätietoa hallituksen palkitsemisesta vuonna 2019 on alla olevassa taulukossa sekä yhtiön viimeisimmässä palkka- ja palkkioselvityksessä.

Vuonna 2019 maksetut palkkiot
  Kokouspalkkiot  Vuosipalkkiot  Yhteensä 
Hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan  12 600  160 000  172 600 
Hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Malinen  12 600  90 000  102 600 
Hallituksen puheenjohtaja Olli Vaartimo  3 000  3 000 
Hallituksen jäsen Kati ter Horst  10 200  70 000  80 200 
Hallituksen jäsen Eeva Sipilä  9 000  90 000  99 000 
Hallituksen jäsen Vesa-Pekka Takala  7 200  70 000  77 200 
Hallituksen jäsen Pierre Vareille 20 400  70 000  90 400 
Hallituksen jäsen Julia Woodhouse  10 800  70 000  80 800 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti Outokumpu julkaisee muutokset hallituksen jäsenien osakeomistuksissa pörssitiedotteilla. Alla olevassa taulukossa on osakeomistusten tilanne viime vuoden lopussa.

Hallituksen jäsenten omistamat Outokummun osakkeet 31.12.2019
Hallituksen jäsen  Osakkeet 
Kari Jordan  122 474 
Heikki Malinen* 45 459 
Eeva Sipilä  24 823 
Kati ter Horst  23 375 
Vesa-Pekka Takala  9 225 
Pierre Vareille  34 206 
Julia Woodhouse  9 225 
Yhteensä 268 787 

*) Heikki Malinen jättäytyi pois hallituksesta huhtikuussa 2020 aloittaakseen Outokummun toimitusjohtajana.

Lue lisää

Lue lisää hallituksen jäsenistä sekä hallituksen tehtävistä ja valiokunnista.