Ruostumaton teräs kestävän kehityksen mukaisena ratkaisuna

Yritykset ja kuluttajat ovat yhä tietoisempia kestävästä kehityksestä, kuten tuotteiden ja toimitusketjun materiaalien ympäristöjalanjäljestä. Maailman katse kohdistuu kestävään kehitykseen.
Kestävää kehitystä on pidetty usein puhtaasti eettisenä näkökohtana kuluttajan kannalta. Hallitukset ovat ottaneet vetovastuun ja säätäneet lakeja, jotka koskevat energiansäästöä, jätteiden vähentämistä ja tehokkuuden parantamista. Nykypäivänä kuluttajat ovat kuitenkin yhä useammin halukkaita maksamaan lisähintaa kestävän kehityksen mukaisista tuotteista – esimerkiksi Nielsenin raportti vuodelta 2018 osoittaa, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan 66 prosenttia enemmän vastuullisesti toimivien yritysten tuotteista.

Niinpä alkuperäiset laitevalmistajat pitävätkin nykyään kestävän kehityksen mukaista toimintaa tärkeänä kilpailuetuna. Siksi hiilidioksidipäästöistä kysytään tarkkoja ja läpinäkyviä tietoja, joita kuluttajat voivat hyödyntää tuotteiden valinnassa.

Tämä on osoitus siitä, että vastuullisuus ei ole pelkästään oikein. Se on myös kannattavaa liiketoimintaa, ja meillä Outokummussa vastuullisuutta kehitetään edelleen kaiken sen työn pohjalta, jota olemme tehneet vuosikymmenien kuluessa vähentääksemme tuotteidemme ja prosessiemme ympäristövaikutuksia.

 

Ympäristötuoteselosteet

Viimeisin saavutuksemme ovat ympäristötuoteselosteet (EPD), jotka kattavat koko ruostumattoman teräksen tuotantomme. Saksalaisten rakennustuotevalmistajien liitto Institut Bauen und Umwell (IBU) on itsenäisesti vahvistanut ja rekisteröinyt nämä ympäristötuoteselosteet.

Ympäristötuoteselosteet ovat asiakirjoja, joiden avulla laitevalmistajat voivat vertailla tuotteiden ympäristövaikutuksia. Sen jälkeen he voivat näiden tietojen avulla laskea omien tuotteidensa ympäristöjalanjäljen, jotta loppukäyttäjät voivat tehdä omaan ympäristöjalanjälkeensä vaikuttavan päätöksen riittävin tiedoin.

Ympäristötuoteselosteemme kattavat koko raakaterästuotantomme keskittyen seuraaviin tuotteisiin:

  • kylmävalssatut ruostumattomat teräkset
  • kuumavalssatut ruostumattomat teräkset
  • pitkät tuotteet
  • betoniteräkset

Vaikka ympäristötuoteselosteet on alun perin kehitetty vastaamaan rakennusteollisuuden tarpeisiin, niitä voidaan soveltaa helposti muille sektoreille.

 

Keskitymme päästöjen vähentämiseen

Ympäristötuoteselosteiden sarjan laatiminen on viimeisin askel Outokummun pitkällä kestävän kehityksen matkalla, joka alkoi vuonna 1975. Huomasimme silloin, että kestävä kehitys olisi järkevää myös taloudellisen tuloksemme kannalta. Olemme sittemmin määrittäneet oman kestävän kehityksen strategiamme yhdenmukaiseksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. World Steel Association –yhdistyksen mukaan energian osuus teräksen kustannuksista voi olla 20–40 prosenttia. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla niin suuri – olemme todenneet, että mitä tehokkaampi energiatehokkuus, sitä pienemmät tuotantokustannukset. Nykyään energialaskut ovat enää noin 10 prosenttia kustannuksistamme. Paineet ympäristön suojelemiseksi kasvavat kuitenkin edelleen, ja jatkamme työtä aiemman menestyksemme pohjalta.

Etenemme suunnitelmien mukaisesti saavuttaaksemme tavoitteemme vähentää hiilidioksidipäästöjä viidenneksellä vuoteen 2023 mennessä.

 

Lähestymistapaamme kestävään kehitykseen ohjaa neljä periaatetta

1. Kierrätyksen maksimointi

Ruostumaton teräs on 100-prosenttisesti kierrätettävää ja säilyttää ominaisuutensa kierrätysprosessissa. Tätä toimiala voisi hyödyntää paremminkin. Valmistajien tulisikin pyrkiä käyttämään materiaalia uudelleen aina kun mahdollista ja säästämään raaka-aineita ekologisten vaikutusten minimoimiseksi.

 

2. Vastuullisuus ja avoimuus

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että vastuullisuus ja avoimuus sisältyvät valmistusprosesseihimme, ja varmistamme, että meillä ole mitään salattavaa. On myös tärkeää, että toimittajilla ja urakoitsijoilla, joiden kanssa toimimme, ei ole mitään salattavaa. Kun edellytämme toimittajilta läpinäkyvää, kestävän kehityksen mukaista toimintaa, kaikki yritykset voivat hyödyntää toimintatapojensa etuja laajemmin kuin vain oman organisaationsa sisällä.

 

3. Maksaa itsensä takaisin

Paras kaupallinen argumentti ruostumattoman teräksen puolesta on, että se maksaa ajan myötä itsensä takaisin: Se on erittäin luja ja pitkäikäinen materiaali, se on korroosionkestävää eikä erityisen painavaa. Valmistajien tulisi siksi varmistaa, että heidän käyttämänsä teräs on mahdollisimman pitkäikäistä, kustannustehokasta ja vastuullista.

 

4. Korvaamaton materiaali

Valmistajien tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä tulemaan korvaamattomaksi toimittajaksi aloille, joilla on myönteisiä ekologisia vaikutuksia. Outokummussa se tarkoittaa sitä, että toimitamme ruostumatonta terästä muiden muassa biopolttoaineiden, tuulienergian, vihreän rakentamisen ja vähähiilisen liikenteen yrityksille.

Omaksumalla ympäristöystävälliset periaatteet ja toimintatavat teräksen valmistajat eivät pelkästään edistä kestävyyttä omissa yrityksissään, vaan luovat myönteisiä kerrannaisvaikutuksia, jotka leviävät muihin yrityksiin ja muille toimialoille.

Kerromme, miten Outokumpu toteuttaa itse tätä ajatusmallia. 


Kierrätys

Kiertotalous on koko Outokummun liiketoiminnan ytimessä: esimerkiksi vuoden 2020 vastuullisuusraportissamme kerroimme, että ISO 14021 -standardin mukaan laskettu kierrätetyn materiaalin osuus 87,8 % tuotannostamme. Vertailun vuoksi teräsvalmistajien maailmanlaajuinen keskiarvo oli viimeisimmissä tutkimuksissa 44 % ja Euroopan ja Yhdysvaltain keskiarvo noin 70 % ISSF:n mukaan. Kierrätetyn materiaalin osuutemme on markkinoiden suurin. Otamme jopa talteen metalleja tuotantoprosessissa syntyneestä pölystä ja kierrätämme muita keskeisiä aineita, kuten vettä, happoja, kaasuja ja kuonanmuodostajia, jolloin kierrätyssisällön osuus nousee yli 90 %:iin.

Erityisesti kuonanmuodostajat voivat olla haitallisia ympäristölle, ja koska kuonaa syntyy vuosittain merkittäviä määriä, on hyvin tärkeää kierrättää se aina kun mahdollista. Viime vuosina olemme pystyneet kierrättämään noin 80–90 % kaikesta tuotetusta kuonasta. Tämä auttoi meitä vähentämään hiilidioksidipäästöjämme ja minimoimaan kaatopaikkajätteemme.

 

Energiatehokkuus

Outokumpu tekee energiatehokkuudesta eettisen, toiminnallisen ja kaupallisen painopisteen – tavoitteena on yrityksenlaajuinen 0,5 prosentin parannus vuosittain. Olemme työskennelleet kovasti organisoidaksemme tuotantolaitoksemme sellaisiksi, että ne maksimoivat yhtiön kapasiteetin käyttöasteen ja lämmön talteenoton koko toimitusketjussa. Teräksen tuotanto on luonnostaan energiaintensiivinen prosessi, joten keskitymme asioihin, joissa voimme saavuttaa merkittäviä tehokkuusparannuksia. Outokummun ainutlaatuinen integroitu ferrokromi- ja teräksenvalmistuslaitos tarjoaa merkittäviä parannuksia: Kemi–Tornion toimipaikkamme, jolla on yleisenä tavoitteena vähentää energiankulutusta 2 %, on onnistunut esimerkiksi ferrokromin tuotannossa syntyvän hiilimonoksidikaasun talteenotossa ja uudelleenkäytössä. Joitakin prosessikaasuja käytetään jopa toimipaikan rakennusten lämmittämiseen.

 

Turvallisuus

Mikään ei ole meille tärkeämpää kuin työntekijöiden, urakoitsijoiden ja vierailijoiden turvallisuus ja hyvinvointi: heillä on oikeus terveelliseen, onnelliseen ympäristöön ja me työskentelemme kohti lopullista tavoitetta eli ei yhtään tapaturmaa vuodessa. Meillä on käytössä turvallisuuden kymmenen perussääntöä, jotka suojaavat kaikkia toimipaikoissamme käyviä ihmisiä. Osana positiivisen ja ennaltaehkäisevän turvallisuuskulttuurin rakentamista Outokummussa on maailmanlaajuisen turvallisuuspalkinto-ohjelma. Järjestämme myös vuosittaisen turvallisuusviikon, ja toimitusjohtaja pitää kuukausittain turvallisuuspuhelun keskustellakseen parhaista käytännöistä ja mahdollisista viimeisten neljän viikon aikana esiintyneistä tapaturmista.

Hyvinvointi on kuitenkin paljon muutakin kuin vain tapaturmien ja onnettomuuksien välttämistä. Työntekijät voivat käydä tutkimuksissa ja ennaltaehkäisevissä tarkastuksissa kolmen vuoden välein, ja esimerkiksi Ruotsissa tarjoamme vapaaehtoisia verenpaine-, verensokeri- ja kuntotarkastuksia. Yhdysvaltojen tiimimme järjesti äskettäin ilmaiset syöpäseulonnat työntekijöille ja suorittaa rutiininomaisesti audiometrisen testauksen ja kuulonsuojauskoulutuksen kaikille työntekijöille, jotka työskentelevät tietyt desibeliraja-arvot ylittävillä alueilla. Outokumpu tarjosi myös influenssarokotuksia useissa toimipaikoissa, ja mielenterveystietoisuutta edistettiin osana tuotannon esimiesten koulutusohjelmaa, jossa käsiteltiin esimerkiksi lähestymistapaa mielenterveysongelmiin ja niihin tarjottavaa tukea.

 

Luodaan kestäviä menestystarinoita

Mikä tärkeintä, Outokummun ponnistelut kantavat jo hedelmää ja ovat vähentäneet teräksen tuotannon merkittävimpiä ympäristövaikutuksia – esimerkiksi pölynsuodatusjärjestelmämme suodattavat 99 % kaikista hiukkasista. Vaikka yhdenkään toimipaikkamme ei ole todettu vaikuttavan haitallisesti paikallisiin villieläimiin, olemme myös tunnistaneet useita toimipaikkoja, joiden alueella biologinen monimuotoisuus on suuri, ja seuraamme niitä aktiivisesti varmistaaksemme, ettemme häiritse niiden luontoa.

Erilaisten koko yrityksen laajuisten tavoitteiden lisäksi käynnissä on myös useita pieniä hankkeita. Kansainvälinen ruostumattoman teräksen järjestö ISSF (International Stainless Steel Forum) myönsi Outokummulle vuoden 2018 kestävän kehityksen kultamitalin pelletointimenetelmästä, jota Outokumpu käyttää Sheffieldin sulatossaan Isossa-Britanniassa ruostumattoman teräksen sulatusprosessin materiaalitehokkuuden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Outokumpu palkittiin myös uuden teknologian ja turvallisuusasioiden kategorioissa. Outokumpu sai uuden teknologian kategoriassa hopeaa kehittämästään hitsattavasta kennorakenteesta, jossa on 3D-profiloitu sisäkerros, ja turvallisuudessa pronssia jatkuvan turvallisuustietoisuuden koulutuksistaan. Ruotsissa Outokumpu osallistuu liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävään sähkötieprojektiin.

Recommended pages

Vastuullisuus Outokummussa

Expert talks

Article

Ultra Alloy 825 hits the sweet spot for the oil and gas industry

Artikkeli

Miten vasta-alkajan ajattelutapa auttoi Outokumpua saavuttamaan hienoimman innovaa...

Article

Read how V-ZUG views sustainability as being as important as innovation, durabilit...

Article

Discover how Silvretta Therme Spa’s smooth silver façade was created sustainably w...

Article

ZWILLING, one of the global leading supplier of high-quality products for modern h...

Q&A

How can Outokumpu Circle Green help you reduce your carbon footprint? What sets it...

Artikkeli

Terästeollisuudella keskeinen rooli COP28-julistuksen edistämisessä

Article

Providing appliance OEMs with a sustainability edge

Article

Decarbonization is a long-term investment