Outokumpu sai strategian ensimmäisen vaiheen päätökseen etuajassa – käynnistää toisen vaiheen ydintoimintojen vahvistamiseksi ja julkaisee siihen liittyvät uudet nimitykset ja taloudelliset tavoitteet

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
16.6.2022 klo 8.15

Outokumpu sai strategian ensimmäisen vaiheen päätökseen etuajassa – käynnistää toisen vaiheen ydintoimintojen vahvistamiseksi ja julkaisee siihen liittyvät uudet nimitykset ja taloudelliset tavoitteet

Outokumpu on saanut onnistuneesti päätökseen strategiansa ensimmäisen vaiheen, jossa keskeistä oli yhtiön riskisyyden pienentäminen ja taseen vahvistaminen. Kolmivaiheisen strategian ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin ylivertaiseen myyntiosaamiseen, kustannusten ja pääoman hallintaan sekä organisaation tehostamiseen. Yhtiö on edistynyt merkittävästi aikaan näillä kaikilla kolmella osa-alueella, ja strategian toteutus on aikataulusta edellä. Outokumpu on jo saavuttanut molemmat taloudelliset tavoitteensa, jotka olivat käyttökatetason parantaminen 250 miljoonalla eurolla ja korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhteen laskeminen alle kolmen. Strategian ensimmäisen vaiheen vahvat tulokset ja määrätietoinen toteutus muodostavat hyvän perustan vuoteen 2025 jatkuvalle toiselle vaiheelle.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen: ”Olen ylpeä siitä, että strategian ensimmäisen vaiheen toteutus on edennyt niin vahvasti, ja olemme onnistuneet vähentämään yhtiön riskisyyttä. Sen tuloksena Outokummun kestävyys on vahvistunut merkittävästi, ja se luo vahvan pohjan jatkossa kaikissa markkinatilanteissa. Toisessa vaiheessa tavoitteenamme on yhtiön ydintoimintojen vahvistaminen. Annamme paljon painoarvoa vastuullisuudelle vahvistaaksemme entisestään Outokummun asemaa ruostumattoman teräksen teollisuuden vastuullisimpana toimijana. Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, ja painopistealueita ovat lisäksi vastuullinen hankinta sekä monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus. Toisessa vaiheessa teemme myös kohdennettuja investointeja tuottavuuteen ja vastuullisuuteen ja keskitymme asiakaslähtöiseen toimintamalliin.”

Strategian painopistealueet, liiketoiminta-alueiden tavoitteet ja strategiaan liittyvät muutokset johtoryhmässä

Yhtiön strategian ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena oli vähentää yhtiön riskisyyttä, ja toisessa vaiheessa vahvistetaan yhtiön ydintoimintoja. Toisessa vaiheessa on kolme painopistealuetta: vastuullisuus, tuottavuuden tuoma kasvu ja asiakaslähtöinen toimintamalli. Osana yhtiön kunnianhimoista vastuullisuustyötä Outokummun tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 14 prosentilla vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2021 tasosta Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Lisäksi pääoman hallinta ja vahvat tuotot osakkeenomistajille ovat yhtiön pitkän aikavälin strategian keskiössä myös tulevaisuudessa.

Strategian toisessa vaiheessa Outokumpu ottaa käyttöön kaksi erilaista asiakasstrategiaa Europe-liiketoiminta-alueella. Outokummun tavoitteena on vahvistaa kustannus­johtajuuttaan suurien tuotantomäärien tuotteissa ja erikoistuotteiden markkinajohtajuuttaan koko maailmassa. Europe-liiketoiminta-alue vahvistaa asemaansa asiakkaiden ensimmäisenä valintana vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä, kun taas Americas-liiketoiminta-alueen tavoitteena on vahvan kannattavuustason ylläpitäminen. Ferrochrome-liiketoiminta-alueen strategian ydin on hiilineutraalius.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen jatkaa Europe-liiketoiminta-alueen johdossa. Europe-liiketoiminta-alueen kahden asiakasstrategian toteuttamisen varmistamiseksi Outokumpu nimittää Niklas Wassin Stainless Europe -liiketoimintalinjan johtajaksi, jonka vastuulla ovat suurien tuotantomäärien tuotteet, sekä Thomas Antotsin Advanced Materials -liiketoimintalinjan johtajaksi, jonka vastuulla ovat erikoistuotteet. Muuten johtoryhmän vastuualueet säilyvät ennallaan.

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet strategian toiseen vaiheeseen

Outokumpu on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa strategian toiseen vaiheeseen vastaamaan pääoman kohdentamisen tavoitteita. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa tuottoja osakkeenomistajille.

  • Korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhde alle yhden tavanomaisessa markkinatilanteessa
  • Käyttökatetason parantaminen 200 miljoonalla eurolla
  • 600 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinnit seuraavien kolme vuoden aikana
  • Tasainen ja kasvava osinko

Toimitusjohtaja Heikki Malinen: ”Olemme panostaneet paljon strategiatyöhön koko organisaatiossa. Kova työ on tuonut tulosta, ja meillä on nyt selkeä ja vastuullinen suunnitelma tämän yhtiön viemiseksi eteenpäin strategian ensimmäisen, riskisyyden vähentämiseen keskittyneen onnistuneen vaiheen jälkeen. Outokummun johtoryhmä on täysin tämän strategian takana, ja olen ylpeä voidessani puhua strategian toisen vaiheen päivitetyistä tavoitteista. Meillä on vahva tekemisen kulttuuri, ja tämä yhtiö on yhtä kuin sen upeat ihmiset – olen vakuuttunut siitä, että lahjakas ja ahkera tiimimme luo arvoa asiakkaillemme ja vahvoja tuloksia osakkeenomistajillemme tulevaisuudessa.”

Outokumpu järjestää pääomamarkkinapäivän 2022 tänään 16.6.2022 klo 10, ja sitä voi seurata verkossa ja konferenssipuhelussa.

Pääomamarkkinapäivää voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://outokumpu.videosync.fi/cmd-2022.

Konferenssipuheluun voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0310. Tilaisuuden tunnus on 65425230#.

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 040 071 9669

Media: viestintäjohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374

Outokumpu Oyj