Outokummun Kemin kaivos hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä

Outokumpu Oyj
Lehdistötiedote

13.6.2022 klo 9.00

Outokummun Kemin kaivos hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä

Outokumpu on laatinut suunnitelman, jonka avulla Kemin kaivoksesta on tulossa hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Suunnitelmaan sisältyy toimenpiteitä, joilla kaivoksen päästöjä voidaan vähentää lähelle nollaa. Kemin kaivoksen hiilineutraalius on tärkeä askel Outokummun kunnianhimoisten tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

"Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi olemme käyneet läpi kaikki Kemin kaivoksen päästöt ja laatineet hiilineutraaliussuunnitelman päästöjen minimoimiseksi nollaan vuoteen 2025 mennessä. Kemin kaivoksen hiilineutraalius tukee Outokummun matkaa kohti kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Olemme ylpeitä siitä, että Kemin kaivos on edelläkävijä tällä matkalla", sanoo Outokummun BA Ferrochromen johtaja Martti Sassi.

Kemin kaivoksen hiilineutraaliuden kolme tärkeintä tekijää ovat hiilivapaan sähkön hyödyntäminen, biopolttoaineiden käyttö liikenteessä ja koneissa sekä maakaasun ja propaanikaasun korvaaminen  biokaasulla lämmityksessä. Kaivoskoneiden sähköistämistä laajennetaan myös polttoaineiden tarpeen vähentämiseksi.

Outokummun Kemin kaivos on EU:n ainoa kaivos, joka tuottaa kromia, ruostumattoman teräksen tuotannon olennaista raaka-ainetta. Kemin kaivoksen kromi kuljetetaan Outokummun ferrokromitehtaalle Tornioon.   Kemin kaivoksen ympäristövaikutukset ovat hyvin pienet, koska kaivoksen rikastusprosessi perustuu  painovoimaan, eikä kemikaaleja käytetä malmin erottamiseen.   

Outokumpu julkisti päivitetyt ilmastotavoitteensa joulukuussa 2021, ja on sitoutunut Science Based Targets -ilmastoaloitteen mukaisesti ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen alle 1,5 asteeseen.

Lisätietoja:

Media: Viestintäjohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374