RWE:n ja Outokummun uusi järjestelmä optimoi energian käyttöä ja tasaa sähköverkon käyttöä

Uutinen
29.10.2021

RWE:n ja Outokummun uusi järjestelmä optimoi energian käyttöä ja tasaa sähköverkon käyttöä

Saksalainen energiayhtiö RWE ja Outokumpu ovat tänään ottaneet käyttöön uudenlaisen järjestelmän sähkön tuottoon ja varastointiin. Järjestelmä tekee sähkön käytöstä aiempaa joustavampaa ja tasaa sähköverkon käyttöä. Krefeldin tehtaalla 3,3 megawatin akkuvarasto on kytketty kolmeen yhden megawatin kaasuturbiinin. Järjestelmä on suunniteltu yhdessä, ja RWE on rakentanut sen ja pyörittää järjestelmää etänä. Outokumpu on puolestaan muokannut laitteistoja sitä varten. Yhtiöt jakavat optimoinnin tulokset seuraavien 10 vuoden ajalta.

Outokumpu toimii teollisuudenalalla, jossa käytetään paljon energiaa, ja sähkö on iso kustannustekijä. Kun Krefeldin tuotanto pyörii teholla, kylmävalssaamo käyttää erityisen paljon sähköä. Tällaiset sähkönkäyttöpiikit aiheuttavat haasteita sähköverkossa, kun operaattorin on varmistettava nopeasti, että sähköä on tarvittava määrä käytettävissä. Uusiutuvan energiantuotannon kasvaessa haasteena on myös sähköntuotannon riippuvuus sääolosuhteista, jolloin sähköverkossa ei ole jatkuvasti saatavilla yhtä paljon sähköä. Lisäksi sähkön hinta voi sellaisina hetkinä nousta kalliimmaksi.

RWE:n uusi järjestelmä auttaa Krefeldin kylmävalssaamoa vähentämään sähkön kustannuksia ja helpottaa samalla sähköverkkoa, kun akut ja kaasulla toimivat generaattorit voivat tuottaa sähköä silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Sähköoperaattorin ei tarvitse puuttua tilanteeseen, ja Outokumpu on osaltaan auttanut optimoimaan energiamarkkinoita. Järjestelmän avulla sähkön käytössä voidaan joustaa. Jos sähkö on saatavilla liikaa tai liian vähän uusiutuvista energianläheistä, järjestelmästä voidaan ottaa lisäsähköä, tai tuotantoa voidaan sopeuttaa tarvittaessa.

“Uusiutuvan energian käytön kasvaminen on tuonut sähköverkoille uusia tehtäviä, ja on haaste yhdistää saatavuuden kasvanut vaihtelu teollisuuden tarpeisiin”, sanoo tällaisista järjestelmistä vastaava Hendrik Niebaum RWE Supply & Tradingistä. “Älykkäät energianhallintajärjestelmät helpottavat sähköverkon kuormittamista, parantavat joustavuutta ja vähentävät asiakkaiden kustannuksia samalla kertaa. Odotan innolla yhteistyötä Outokummun kanssa.”

“Ruostumattoman teräksen markkinoilla on paljon kilpailua ja niin eurooppalaisia kuin aasialaisiakin tuottajia”, Krefeldin tehtaanjohtaja Cem Kurutas toteaa. “Meidän on varmistettava Saksan tehtaiden kilpailukyky näillä haastavilla markkinoilla pitkällä aikavälillä ja siksi optimoitava energian käyttöä ja kustannuksia. Yhteistyö RWE:n kanssa on tärkeää tässä työssä ja tukee paitsi Saksan kilpailukykyä myös energiansiirtoa.”

“Krefeldin teollisuuspuisto on tärkeä liikeyritysten sijaintipaikka Krefeldissä, ja sen kehittäminen on siksi meille erityisen tärkeää”, Krefeldin taloudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Eckart Preen sanoo. “RWE:n ja Outokummun pitkäjänteinen yhteistyö vahvistaa teollisuuspuiston ja siten koko alueen taloutta. Toivotamme tällaiset yhteistyöhankkeet tervetulleiksi, sillä synergioiden löytäminen on tärkeää pitkän aikavälin menestymiselle.”

Kuva: RWE/Klaus Görgen

Lisätietoja:

Claudia Fischer
Saksan viestintäpäällikkö
puh. +49 2151 832123