Outokumpu selvittää Enonkosken Laukunkankaan vanhan kaivosalueen tilannetta

Outokumpu Oyj
Uutinen 
1.9.2021

Outokumpu selvittää Enonkosken Laukunkankaan vanhan kaivosalueen tilannetta

Outokumpu selvittää Enonkoskella sijaitsevan Laukunkankaan vanhan kaivosalueen tilannetta yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Yhteistyössä tehtävässä selvityksessä ELY-keskus tutkii kaivoksen ja rikastushiekka-altaan lähivesistöjen vedenlaatua. Outokumpu Mining Oy tutkii rikastushiekka-alueen geokemiallisen tilan, rakenteiden toimivuuden ja ympäristövaikutukset.   

Outokummun vastuullisuusjohtaja Juha Erkkilä: ”Asiantuntijamme ovat käyneet tarkistamassa tilanteen Enonkoskella ja ottamassa alustavia näytteitä vesistöistä osana tavanomaista vanhojen kaivosvastuidemme hoitamista. Alustavien tulosten mukaan rikastushiekka-alueen luoteispuolella on havaittavissa happamoitumista. Otamme asian vakavasti ja selvitämme asiaa yhdessä paikallisen ELY-keskuksen kanssa.”  

Outokummun ja ELY-keskuksen nyt tehtävien selvitysten perusteella arvioidaan vanhalla kaivosalueella tarvittavia kunnostustoimia.

Lisätietoja:

Outokummun mediapuhelin, puh. (09) 421 3840
 

Tietoja Enonkosken kaivoksesta

Outokummulla oli toimintaa Enonkosken kaivosalueella vuosina 1985–1994. Alueella louhittiin nikkeli- ja kuparimalmia. Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätöksellä säännöllinen ympäristötarkkailu lopetettiin Enonkosken kaivosalueella vuonna 2001.

Lisätietoja Outokummun verkkosivuilla: https://www.outokumpu.com/fi-fi/sustainability/environment/mining-sustainability