Blogi: Vastuullisuus vaatii pitkäjänteisyyttä

27.10.2021

Juha Erkkilä, vastuullisuusjohtaja, Outokumpu Oyj

Terästeollisuus on energiaintensiivinen teollisuudenala, mikä luo sekä haasteita että mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Outokumpu on valinnut strategiakseen pitkäjänteiset päästövähennystavoitteet.

Kestävä kehitys on kokonaisvaltainen teema, joka käsitetään kuitenkin varsin suppeasti monilla teollisuudenaloilla. Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat vaikutukset ovat niin laajoja, että kestävien valintojen on ulotuttava kaikille liiketoiminnan osa-alueille – tuotantoketjusta yrityskulttuuriin.

Jotta kasvihuonepäästöt ja ilmaston lämpeneminen saadaan maailmanlaajuisesti kuriin, terästeollisuus ja muut teollisuudenalat ovat muutoksen edessä. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan terästeollisuus on vastuussa 8 % maailman energiatarpeesta ja 7 % energiasektorin hiilidioksidipäästöistä. IEA:n asettamaa teräksen nollapäästötavoitetta vuoteen 2070 mennessä ei ole helppo saavuttaa, minkä vuoksi kunnianhimoiset toimet tulee aloittaa heti.

Asiakkaiden vaatimukset kasvavat

Yhä useampi asiakas haluaa pienentää toimitusketjunsa päästöjä ja myös sijoittajat ovat kiinnostuneita sijoitustensa hiilijalanjäljestä ja kyvystä reagoida ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Tavoitteemme on, että jokainen tuotettu ruostumattoman teräksen tonni on niin vähähiilistä kuin mahdollista, ja jatkamme töitä tämän mahdollistamiseksi – emme yhden vaan kaikkien laatujemme osalta.

Ruostumattoman teräksen tuotanto on energiaintensiivistä, minkä vuoksi vähähiilisen sähkön käyttö on yksi tärkeimmistä keinoista, jolla hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Vuonna 2020 76 % käytetystä energiastamme oli vähähiilistä, ja osuus tulee lähivuosina kasvamaan.

Olemme lisäksi sitoutuneet tieteeseen pohjautuvan ilmastotavoitteen (SBTi) toteuttamiseen. Outokummun ensimmäinen SBTi-tavoite hyväksyttiin jo muutama vuosi sitten, minkä jälkeen olemme onnistuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme 17 prosentilla, mikä tarkoittaa noin miljoonan tonnin vähennystä. Kierrätysmateriaalin ansiosta Outokummun ruostumattoman teräksen hiilidioksidipäästöt tuotettua terästonnia kohden olivat viime vuonna 1,5 tonnia, kun globaali keskiarvo oli 5,4 tonnia ja aasialaisten kilpailijoiden päästöt keskimäärin 7,8 tonnia.

Kokonaishiilijalanjälki tulee ottaa huomioon päästöistä puhuttaessa

Kokonaishiilijalanjälki on hyvä terästeollisuuden kestävyysmittari. Vaikka itse teräksen valmistuksesta onnistuttaisiin tehdä täysin hiilineutraalia, ei se kerro vielä koko tuotantoketjun päästöistä.

Outokumpu on ainoa ruostumattoman teräksen tuottaja, joka raportoi koko toimitusketjunsa päästöt. Toimitusketjun hallinta mahdollistaa sen, että olemme pystyneet asettamaan päästövähennystavoitteet jokaiselle päästöosa-alueelle, myös raaka-aineille. Outokummun hiilijalanjälki on 70 % pienempi kuin maailman teollisuuden keskiarvo. Keskeisiä syitä tähän ovat oma ferrokromituotanto, alan korkein kierrätysaste (yli 90 %) ja vähähiilisen sähkön käyttö.

Hiilidioksidipäästömme muodostuvat tuotannosta, välillisesti sähkön käytöstä ja tuotannon alkupään raaka-ainepäästöistä. Tästä huolimatta raaka-ainepäästömme ovat alan pienimmät ja työskentelemme tiiviisti raaka-aineiden toimittajien kanssa pienentääksemme kokonaispäästöjä entisestään.

Kunnianhimoiset tavoitteet

Teräs on materiaalina avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä sitä voidaan hyödyntää monissa uusiutuvan energian tuotannon sovelluksissa, kuten korkean lämpötilan voimalaitoksissa, aurinkosähkölaitoksissa ja biopolttoainelaitoksissa. Ruostumattoman teräksen toimittajana me autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään noin kahdeksalla miljoonalla tonnilla vuodessa eli Uudenmaan vuosittaisten päästöjen verran.

Vaikka olemmekin onnistuneet jo varsin hyvin pitkäjänteisessä päästöjenvähennyksessä, olemme asettaneet tiukat tavoitteet myös tulevaisuudelle. Jatkossa arvioitu kasvihuonekaasupäästöjen vähennys on noin 30 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Ruostumattomalla teräksellä on mahdollista luoda maailma, joka kestää ikuisesti. Tavoitteet on asetettu, joten on aika panna ne toteen.