Outokumpu suunnittelee toimintojensa uudelleenjärjestelyjä kustannussäästöjen saavuttamiseksi ja aloittaa henkilöstöneuvottelut

Outokumpu Oyj
Sisäpiiritieto
5.11.2020 klo 12.01

Outokumpu suunnittelee toimintojensa uudelleenjärjestelyjä kustannussäästöjen saavuttamiseksi ja aloittaa henkilöstöneuvottelut

Outokumpu aloittaa tietyissä toimintamaissaan yhteistoimintaneuvotteluprosessit liittyen suunnitelmiin, joiden tavoitteena on luoda kustannussäästöjä toiminnan uudelleenjärjestelyllä ja vähentämällä henkilöstön määrää enintään noin 1 000:lla (10 prosentilla yhtiön henkilöstön kokonaismäärästä) pääsääntöisesti vuoden 2021 loppuun mennessä. Eurooppaan kohdistuvan, korkeana jatkuvan tuontipaineen ja COVID-19-pandemian aiheuttaman haastavan markkinatilanteen vuoksi yhtiön on varmistettava kilpailukykynsä laskemalla kiinteitä kustannuksia, joista henkilöstökulut ovat merkittävä osa.

Neuvottelut alkavat välittömästi paikallisen lainsäädännön ja muiden maakohtaisten vaatimusten mukaisesti. Henkilöstövähennysten on suunniteltu olevan 270 työntekijää Suomessa, 250 Saksassa ja 190 Ruotsissa. Vähennyksiä suunnitellaan lisäksi yhtiön muihin Euroopan ja Amerikan toimintoihin. Outokumpu suunnittelee henkilöstömäärän laskemista alle 9 000 työntekijään vuoden 2022 aikana.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen: ”Olemme käynnistäneet yhtiössä useita kustannussäästötoimia, mutta niiden lisäksi nyt suunnitellut uudelleenjärjestelyt ovat välttämättömiä kustannusrakenteemme sopeuttamiseksi. Ymmärrämme, että nämä toimet ovat vaikeita sekä koko organisaatiolle että yksittäisille työntekijöille, ja teemme kaikkemme varmistaaksemme läpinäkyvän ja tasapuolisen prosessin vaikeassa tilanteessa.”

Suunniteltujen henkilöstövähennysten arvioidaan tuovan noin 70 milj. euron vuotuiset säästöt, joista noin 60 milj. euroa on suoria henkilöstökustannuksia. Neuvottelutuloksista riippuen suunnitelluista uudelleenjärjestelyistä arvioidaan syntyvän noin 75–80 milj. euron kustannukset, jotka esitetään oikaisuina. Kustannukset arvioidaan kirjattavan vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä, ja maksujen odotetaan toteutuvan pääosin vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Linda Häkkilä, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 071 9669

Media: Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj