Outokumpu – Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uudistetut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
24.4.2020 klo 13.00

Outokumpu – Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uudistetut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020, muuttaen ehdotustaan 2.12.2019, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano (uudistettu)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi (6), ja että hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Kati ter Horst, Kari Jordan, Eeva Sipilä, Vesa-Pekka Takala, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi ehdotetaan, että Kari Jordan valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Eeva Sipilä valittaisiin varapuheenjohtajaksi.

Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

2 Hallituksen palkkiot (muuttumaton)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkioita korotettaisiin seuraavasti:

Puheenjohtaja: 163 000 euroa (2019: 160 000 euroa)
Varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 91 600 euroa
(2019: 90 000 euroa)
Muut hallituksen jäsenet: 71 100 euroa (2019: 70 000 euroa)

40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, pysyy ennallaan ja on hallituksen jäsenelle 600 euroa kultakin kokoukselta ja 1 200 euroa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja Kansaneläkelaitoksen sijoitusjohtaja Tuula Korhonen sekä asiantuntijajäsenenä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan.

 

Lisätietoja:

Reeta Kaukiainen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj