Outokummun Pääomamarkkinapäivä 2020

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
18.3.2020 klo 13.30

Outokummun Pääomamarkkinapäivä 2020

Outokumpu järjestää Pääomamarkkinapäivän tänään 18. maaliskuuta kello 14.30 alkaen. Tapahtuma järjestetään konferenssipuheluna. 

Tämä päivän tilaisuudessa Outokummun ylin johto käy läpi yhtiön taloudellista ja liiketoiminnan kehitystä viime vuosien aikana erityisesti Europe- ja Americas-liiketoiminta-alueiden osalta.

Haastava markkinaympäristö hidasti tasaista edistymistä kohti 2020 visiota

Kuluneen neljän vuoden aikana Outokumpu on käynyt läpi suuren muutoksen, joka on merkittävästi vahvistanut yrityksen asemaa ruostumattoman teräksen markkinoilla. Vuonna 2016 Outokumpu julkisti rohkean vision “olla ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas” ja asetti visiolle keskeiset taloudelliset tavoitteet.  

Toimitusjohtaja Roeland Baan: “Kuten kaikki tiedämme, markkinaympäristö on muuttunut dramaattisesti sen jälkeen, kun lanseerasimme 2020 visiomme ja siihen liittyvät taloudelliset tavoitteet neljä vuotta sitten. Viimeisen kahden vuoden aikana koetuista markkinahaasteista huolimatta olemme kyenneet vähentämään nettovelkaamme 36 % (pois lukien IFRS16:n vaikutus) ja parantamaan velkaantuneisuusastettamme 35 %, ja yhteenlaskettu oikaistu käyttökatteemme on noussut 1,7 miljardiin euroon vuosina 2016–2019. Samanaikaisesti olemme vähentäneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksiamme 30 % tiukan kustannusten hallinnan ansiosta. Vuonna 2019 tuottavuutemme parani yli 4 % edellisvuoteen verrattuna.”

Yhdysvaltain terästullien käyttöönoton jälkeen markkinaympäristö on ollut erityisen haastava Euroopassa matalan kysynnän, korkean tuontimäärän ja kovan hintapaineen vuoksi. Olemme lieventäneet markkinan aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia omilla toimenpiteillämme, esimerkiksi parantamalla raaka-ainetehokkuuttamme sekä tehostamalla käyttöpääoman hallintaa. Tuottavuuden jatkuva parantaminen sekä vahvempi tuotejakauma tukevat kilpailukykyämme Euroopan markkinoilla.

Americas-liiketoiminta-alueen peruskannattavuus on parantunut tiukan kustannusten hallinnan, tuotannon käyttövarmuuden sekä tehokkaan varastonhallinnan tuloksena. Uuden kaupallisen strategian, vahvempien asiakas- ja tuotejakaumien sekä tehokkaamman logistiikan avulla Americas-liiketoiminta-alueella on hyvät valmiudet kannattavaan kasvuun.

Yrityskulttuurin ja toimintatapojen muutoksella on ollut vahva rooli Outokummun menestyksekkäässä transformaatiossa. Organisaation terveysindeksimittarin mukaan olemme vain parin pisteen päässä kansainvälisestä huipputasosta, ja keskeinen turvallisuusmittarimme, kaikkien työtapaturmien taajuus (TRIFR), on tasolla 3,2, joka on selkeästi vuodelle 2020 asettamaamme alkuperäistä tavoitetta ja toimialan vertailuarvoa parempi. Lisäksi viimeisimmän asiakastyytyväisyystutkimuksemme tulosten mukaan 72 % asiakkaistamme pitää Outokumpua alan parhaana asiakasarvontuottajana.

Vastuullisuus on strategiamme ytimessä

Outokumpu on johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen valmistaja. Hiilijalanjälkemme on alle 30 % kansainvälisestä toimialan keskiarvosta, ja kierrätysmateriaalin osuus tuotannossamme on lähes 90 %. Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja energiatehokkuuttamme ympäristövaikutuksiemme pienentämiseksi entisestään ja vastuullisuustoimiemme tehostamiseksi. Olemme saavuttamassa tavoitteemme, jonka mukaan vähennämme hiilijalanjälkeämme 20 % ruostumattoman teräksen tonnia kohden vuoden 2023 loppuun mennessä. Uutena tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä EU:n Green Deal -ohjelman linjausten mukaisesti.   

Vastuullisuus on kilpailuetu Outokummulle asiakkaidemme suuntaan, mutta se myös tukee meitä kilpaillessamme aasialaisten valmistajien kanssa, joiden hiilijalanjälki on viisinkertainen eurooppalaisiin toimijoihin verrattuna. Uusia kauppapoliittisia toimia, kuten hiilitulleja (carbon border adjustment), tarvitaan estämään hiilivuotoa Aasiasta. Lisäksi teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä EU:n kanssa varmistaaksemme tasavertaiset kilpailuedellytykset kaikille ruostumattoman teräksen tuottajille vahvempien suojaustoimien ja muiden kauppapoliittisten toimenpiteiden avulla.

Nettovelan vähentäminen jatkuu keskittymällä rahavirran ja kustannusten hallintaan

Outokummun tase on vahvistunut merkittävästi vuodesta 2016. Vuoden 2019 lopussa nettovelkamme oli 1 155 miljardia euroa. Ilman IFRS16:n vaikutusta nettovelkamme oli 1 024 miljardia euroa. Myös liiketoiminnan rahavirtamme on kehittynyt positiivisesti, ja yhteenlaskettu rahavirtamme vuoden 2016 alusta laskien on yhteensä 1,3 miljardia euroa.

Talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell: “Vuonna 2020 jatkamme taseemme vahvistamista sekä nettovelan vähentämistä. Keskitymme erityisesti vahvan rahavirran tuottamiseen sekä tehokkaaseen käyttöpääoman hallintaan. Tavoitteenamme on vähentää nettokäyttöpääomaamme vielä 100 miljoonalla eurolla vuonna 2020 vapautetun noin 220 miljoonan euron lisäksi. Vahvan likviditeettimme ja parantuneen lainojen maturiteettiprofiilin ansiota olemme hyvässä asemassa kohtaamaan vaikeitakin aikoja tarpeen vaatiessa.”

Vuonna 2020 Outokummun investointien ennustetaan olevan noin 220 miljoonaa euroa, joista valtaosa liittyy yhtiön strategisiin investointeihin, kuten Kemin kromikaivoksen laajennukseen, digitalisaatioon sekä ferriittisten tuotteiden tuotannon investointiin Yhdysvalloissa.

Konferenssipuhelu

Osallistuaksesi konferenssipuheluun tänään klo 14.30, ole hyvä ja soita alla olevaan puhelinnumeroon 5–10 minuuttia ennen tapahtuman alkua.

Puhelinnumero: (09) 424 508 06

Konferenssipuhelun tunnuskoodi: 6590568

Pääomamarkkinapäivän esitykset ovat saatavilla tämän linkin kautta.

 

Lisätietoja:

Reeta Kaukiainen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 522 0924

 

Outokumpu Oyj