Outokummun osavuosiselvitys Q1 2020 – Ensimmäisen neljänneksen oikaistu käyttökate 106 milj. euroa, koronaviruspandemian aiheuttaman markkinoiden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2020

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
6.5.2020 klo 9.00

Outokummun osavuosiselvitys Q1 2020 – Ensimmäisen neljänneksen oikaistu käyttökate 106 milj. euroa, koronaviruspandemian aiheuttaman markkinoiden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2020

Vuoden 2020 ensimmäinen neljännes lyhyesti

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 588 000 tonnia (621 000 tonnia)1.
  • Oikaistu käyttökate oli 106 milj. euroa (54 milj. euroa).
  • Käyttökate oli 106 milj. euroa (40 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli –32 milj. euroa (39 milj. euroa).
  • Korollinen nettovelka oli 1 249 milj. euroa (31.12.2019: 1 155 milj. euroa).
  • Velkaantumisaste oli 48,0 % (31.12.2019: 45,1 %).

1 Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Q1 2020 verrattuna Q1 2019

Outokummun liikevaihto laski 1 615 milj. euroon vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä (1 715 milj. euroa) ja oikaistu käyttökate kasvoi 106 milj. euroon (54 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset ensimmäisellä neljänneksellä laskivat 5 % vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna ja toteutuneet hinnat olivat matalammat. Kannattavuutta kuitenkin tukivat raaka-ainetehokkuuden merkittävä parannus ja matalammat kustannukset. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 22 milj. euroa (–13 milj. euroa). Matalampi ferrokromin vertailuhinta heikensi Ferrochrome-liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli –6 milj. euroa (1 milj. euroa).

Konsernin tunnusluvut Q1/20 Q1/19 Q4/19 2019
Liikevaihto Milj. EUR 1 615 1 715 1 398 6 403
Käyttökate Milj. EUR 106 40 90 266
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 106 54 73 263
Liiketulos Milj. EUR 45 -17 30 33
Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR 45 -3 13 30
Tulos ennen veroja Milj. EUR 22 -35 6 -41
Tilikauden tulos Milj. EUR 22 -39 -15 -75
Osakekohtainen tulos EUR 0,05 -0,09 -0,04 -0,18
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR 0,05 -0,09 -0,04 -0,18
Sijoitetun pääoman tuotto % 2,3 4,3 0,8 0,8
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR -32 39 143 371
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 249 1 370 1 155 1 155
Velkaantumisaste kauden lopussa % 48,0 51,6 45,1 45,1
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 52 50 65 221
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 588 621 458 2 196
Henkilöstö kauden lopussa 10 315 10 449 10 390 10 390
1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.

Toimitusjohtaja Roeland Baan

“COVID-19-pandemian puhkeaminen on luonut suuren varjon koko maailman päälle. Pandemialla on ollut merkittävät vaikutukset ihmisiin, yrityksiin ja valtioiden talouteen kaikkialla. Outokummun tärkein tavoite on aina turvata henkilöstömme ja läheistemme terveys ja turvallisuus. Nopeiden ja päättäväisten toimiemme ansiosta COVID-19:n vaikutukset toimintaamme, toimituksiimme ja asiakaspalveluumme olivat ensimmäisellä neljänneksellä vähäiset. On silti selvää, että pandemian maailmanlaajuiset taloudelliset seuraukset vaikuttavat kielteisesti myös Outokumpuun.

Outokummun ensimmäisen neljänneksen tulos oli ohjeistuksemme mukainen: konsernin oikaistu käyttökate oli 106 milj. euroa. Americas-liiketoiminta-alue aloitti vuoden vahvasti – oikaistu käyttökate oli 20 milj. euroa, lähes 40 milj. euroa korkeampi kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tulosparannus kertoo uuden johdon kuluneen vuoden aikana toteuttamien merkittävien toimenpiteiden tehokkuudesta. Europe-liiketoiminta-alueen kannattavuus pysyi hyvänä korkeasta tuonnista, matalista hinnoista ja heikommasta kysynnästä huolimatta. Tuottavuuden kasvu jatkui tavoitteita nopeampana määrätietoisen toiminnan kehittämisen ansiosta. Tiukka kustannusten hallinta tuki negatiivisen markkinadynamiikan aiheuttamien vaikutusten lieventämistä.

Euroopan unionin huhtikuussa käynnistämät uudet väliaikaiset polkumyynnin vastaiset tullit kuumavalssatuille tuotteille ovat keskeisiä Euroopan markkinoiden suojaamiseksi epäreilulta kaupankäynniltä. COVID-19-kriisin keskellä on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni vahvistaa suojaustoimia uuden markkinatilanteen mukaisesti. Kysyntä hidastuu toisella neljänneksellä, ja vientiin keskittyvät maat hakevat aggressiivisesti markkinoita. Tuontikiintiöiden lasku teräksen kysynnän laskun mukaisesti on välttämätöntä muuttuneiden kauppavirtojen ohjaamiseksi toisaalle.

Asiakaskysyntä alkoi heikentyä huhtikuussa joidenkin asiakkaiden siirtäessä toimituksia ja tilausmäärien kääntyessä laskuun. Ruostumattoman teräksen markkinoiden nykyisen epävarmuuden uskotaan jatkuvan. Outokumpu on laatinut mahdollisia tilannekuvia tarkkoine toimintasuunnitelmineen. Nämä suunnitelmat turvaavat asiakaspalvelun jatkuvuuden, lieventävät toiminnallisia riskejä ja varmistavat taloudellisen asemamme eri skenaarioiden toteutuessa. Maksuvalmiutemme on riittävä viemään meidät näiden vaikeiden aikojen yli, ja käytössämme olevien seurantaprosessien avulla voimme nopeasti sopeuttaa toimintaamme ja ohjata resurssiemme käyttöä tarpeen mukaan kysynnän laskiessa ja markkinoiden heikentyessä entisestään.

Olen äärimmäisen ylpeä henkilöstömme ja tuotantomme osoittamasta sitkeydestä näinä vaikeina aikoina. Outokummun viimeisen neljän vuoden aikana läpikäymä muutos on tehnyt yhtiöstä paljon vahvemman, ja pystymme selviytymään vaikeimmistakin myrskyistä. Yhtiön tase on vakaa, tuotanto on maailman huippuluokkaa, markkina-asemamme on vahva ja henkilöstömme on osaavaa. Näiden kilpailuetujen ansiosta Outokumpu ei ainoastaan selviä haastavasta tilanteesta, vaan toipuu kriisistä nopeasti ja on ainutlaatuisessa asemassa hyödyntämään sen jälkeen aukeavia mahdollisuuksia markkinoilla.”

Näkymät vuoden 2020 toiselle neljännekselle

COVID-19-pandemiasta johtuvan maailmanlaajuisen talouden epävarmuuden vuoksi Outokumpu ei toistaiseksi anna neljännesvuosittaista ohjeistusta oikaistusta käyttökatteesta.

COVID-19-pandemiaan liittyvien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden sekä rajoitus- ja sulkutoimien arvioidaan vaikuttavan merkittävästi ruostumattoman teräksen toimialaan vuonna 2020. Alhaisemman teollisen tuotannon ja kuluttajien kulutuksen hiipumisen seurauksena ruostumattoman teräksen kysynnän uskotaan laskevan ensimmäiseltä neljännekseltä. Outokumpu arvioi ruostumattoman teräksen toimitustensa laskevan kaikilla liiketoiminta-alueilla 10–20 % vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään keskiviikkona 6.5.2020 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 10−15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 4245 0806. Tunnuskoodi 1428255.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/b8rwrfyk.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 6.5.2020 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors/financial-calendar/webcasts.

 

Lisätietoja:

Reeta Kaukiainen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja: puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj