Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
4.12.2020 klo 17.00

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan (8), ja että hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Kati ter Horst, Kari Jordan, Eeva Sipilä, Vesa-Pekka Takala, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse sekä uusina jäseninä Heinz Jörg Fuhrmann ja Päivi Luostarinen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Eeva Sipilä.

Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja vahvistaneet, että ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista. Tarkempia tietoja ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä on tämän tiedotteen liitteenä.

2. Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan, jolloin puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 163 000 euroa, varapuheenjohtajan ja tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 91 600 euroa ja muiden hallituksen jäsenten 71 100 euroa. 40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, pysyy ennallaan: kokouspalkkio on hallituksen jäsenelle 600 euroa kultakin kokoukselta ja 1 200 euroa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila, Keskinäinen Eläkevakuutus­yhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitus­johtaja Satu Huber sekä asiantuntijajäsenenä Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Linda Häkkilä, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0400 719 669

Media: Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj