Outokummun hallitus on päättänyt, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
5.11.2020 klo 12.03   

Outokummun hallitus on päättänyt, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa

Outokummun varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.5.2020 hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Tammi–syyskuun 2020 tulosta arvioituaan Outokummun hallitus pitää tärkeänä vahvistaa yhtiön tasetta ja on päättänyt, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa.

Hallitus pitää yhtiön taloudellisen tilanteen parantamista haastavassa markkinatilanteessa edelleen ensisijaisen tärkeänä.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Linda Häkkilä, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 071 9669

Media: Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj

Hallitus