Outokumpu – Vahva tulos markkinoiden jatkuneesta epävarmuudesta huolimatta, konsernin oikaistu käyttökate 128 miljoonaa euroa

Outokumpu Oyj Osavuosiselvitys 26.10.2018 klo 12.00


Outokumpu – Vahva tulos markkinoiden jatkuneesta epävarmuudesta huolimatta, konsernin oikaistu käyttökate 128 miljoonaa euroa


Vuoden 2018 kolmas neljännes lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 582 000 tonnia (623 000 tonnia)1.
 • Oikaistu käyttökate oli 128 milj. euroa (56 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 128 milj. euroa (62 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 61 milj. euroa (126 milj. euroa).
 • Korollinen nettovelka pieneni 1 205 milj. euroon (30.6.2018: 1 211 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste oli 44,5 % (30.6.2018: 45,1 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,9 % (30.6.2018: 5,5 %).

Tammi–syyskuu 2018 lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 1 894 000 tonnia (1 887 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 397 milj. euroa (549 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 404 milj. euroa (580 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 171 milj. euroa (223 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos oli 103 milj. euroa (264 milj. euroa).

1 Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Q3/2018 verrattuna Q3/2017

Outokummun liikevaihto kasvoi 1 733 milj. euroon (1 480 milj. euroa). Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate 128 milj. euroa oli merkittävästi korkeampi kuin vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä (56 milj. euroa). Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 3 milj. euroa verrattuna 41 milj. euron tappioon vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Tulosta tukivat myös Ferrochromen ja Long Productsin parantuneet kannattavuudet. Europen vahvempi tuotevalikoima sekä kustannustehokkuuden paraneminen kaikilla liiketoiminta-alueilla tukivat kannattavuutta, kun taas perushintojen lasku Euroopassa, tuotannon tarveaineiden kohonneet kustannukset sekä maantierahtikustannusten kasvu Yhdysvalloissa heikensivät tulosta. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate laski –4 milj. euroon (7 milj. euroa).

Q1–Q3/2018 verrattuna Q1–Q3/2017

Vuoden 2018 tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi 5 286 milj. euroon (Q1–Q3/2017: 4 892 milj. euroa). Oikaistu käyttökate laski 397 milj. euroon (Q1–Q3/2017: 549 milj. euroa) pääasiassa heikentyneiden markkinoiden vuoksi. Euroopan perushinnat olivat 14 % matalammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, ja ferrokromin hinta laski  0,10 Yhdysvaltain dollaria naulalta. Lisäksi grafiittielektrodien ja muiden tuotannon tarveaineiden sekä Yhdysvaltain maantierahdin kustannukset nousivat merkittävästi. Nämä huomattavat negatiiviset tekijät osittain pienenivät kustannustehokkuuden ja tehtaiden toimintavarmuuden parantumisen sekä Amerikan perushintojen nousun myötä. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 1 milj. euroa (Q1–Q3/2017: –16 milj. euroa). Vuoden 2018 ensimmäisen yhdeksän kuukauden liiketulos oli 241 milj. euroa (Q1–Q3/2017: 415 milj. euroa) ja tilikauden tulos 103 milj. euroa (Q1–Q3/2017: 264 milj. euroa).

Konsernin tunnusluvut III/18III/17II/18I–III/18I–III/172017
   oikaistu  oikaistuoikaistu
LiikevaihtoMilj. EUR1 7331 4801 8835 2864 8926 356
KäyttökateMilj. EUR12862136404580663
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR12856136397549631
LiiketulosMilj. EUR65986241415445
Oikaistu liiketulos 1)Milj. EUR75286244384414
Tulos ennen verojaMilj. EUR36-2449155327327
Tilikauden tulosMilj. EUR29-2725103264392
Osakekohtainen tulos EUR0,07-0,070,060,250,640,95
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR0,07-0,070,060,250,620,90
Sijoitetun pääoman tuotto%6,912,45,56,912,411,3
Liiketoiminnan nettorahavirtaMilj. EUR6112671171223328
Korollinen nettovelka kauden lopussaMilj. EUR1 2051 1301 2111 2051 1301 091
Velkaantumisaste kauden lopussa%44,544,445,144,544,440,1
Investoinnit käyttöomaisuuteenMilj. EUR56406315690174
Ruostumattoman teräksen toimitukset1 000 tonnia5826236681 8941 8872 448
Henkilöstö kauden lopussa 2) 10 45910 27610 41910 45910 27610 141

Outokumpu on ottanut IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöön takautuvasti. Vuoden 2017 taloudelliset vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.

Lisätietoa muutoksista Outokummun laskentaperiaatteisiin ja tehdyistä oikaisuista on tämän osavuosiselvityksen taloudelliset tiedot -osiossa.

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.

2) 30.6.2018 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 690 kesätyöntekijää.

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

”Pystyimme vahvistamaan asemaamme markkinajohtajana kolmannen neljänneksen haasteellisessa toimintaympäristössä. Tuloksemme oli vakaa oikaistun käyttökatteen ollessa 128 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain terästulleista, kasvaneesta teräksen tuonnista Eurooppaan ja ennätysalhaisista hinnoista huolimatta Europe-liiketoiminta-alueen kannattavuus säilyi hyvällä tasolla paremman tuotevalikoiman ansiosta. Long Products -liiketoiminta-alueen vahva tuloskehitys jatkui tehokkuutta ja tuotantoa parantavien toimenpiteiden siivittämänä. Amerikassa perushintojen nousu on toteutunut odotetulla tavalla, mutta kohonneet tuotannon tarveaineiden ja rahdin kustannukset sekä jakelijoiden varastojen purkaminen rasittivat liiketoiminta-alueen kannattavuutta.

Ruostumattoman teräksen markkinoiden yleisen epävarmuuden odotetaan jatkuvan edelleen. Euroopan unionin ehdollisten suojaustoimien arvioidaan muuttuvan pysyviksi muutaman kuukauden sisällä, mutta niiden todellinen vaikutus Eurooppaan suuntautuvan tuonnin tasapainottamiseksi alkanee näkyä vasta ensi vuoden aikana.

Vahvan asiakaskeskeisyyden sekä parantuneen toimintavarmuuden ja tehokkuuden ansiosta tuloskehityksemme on oikealla radalla pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämänhetkisestä markkinoiden epävarmuudesta huolimatta ruostumattoman teräksen pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat hyvät, ja markkinajohtajana aiomme hyödyntää merkittävän osan tästä kasvusta.”

Näkymät vuoden 2018 neljännelle neljännekselle

Neljännen neljänneksen odotetaan noudattavan tyypillistä kaavaa, jossa markkinat hidastuvat kausiluonteisesti ja Europe-liiketoiminta-alueella suoritetaan vuosittaisia kunnossapitotoimia. Ruostumattoman teräksen toimitusten Europe-liiketoiminta-alueella odotetaan pysyvän kolmannen neljänneksen tasolla, kun taas Americas-liiketoiminta-alueella toimitusten odotetaan laskevan.

Ferrokromin sopimushinta laski 0,14 Yhdysvaltain dollaria naulalta, mikä vaikuttaa negatiivisesti Ferrochrome-liiketoiminta-alueen tulokseen. Ruostumattoman teräksen toimintojen osalta raaka-aineisiin liittyvien varasto- ja metallijohdannaistappioiden odotetaan olevan huomattavat.

Outokumpu odottaa neljännen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan samalla tasolla kuin vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä (Q4/2017: 82 milj. euroa).

Taloudellinen ja markkinadata saatavilla verkossa

Excel-tiedosto, joka sisältää konsernin ja liiketoiminta-alueiden sekä markkinoiden avainlukuja on saatavilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/investors. Luvut päivitetään vuosineljänneksittäin tulosjulkistusten yhteydessä.

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään perjantaina 26.10.2018 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Christoph de la Camp. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon  (09) 7479 0361. Tunnuskoodi on 5025436.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://edge.media-server.com/m6/p/xjwmwrzw

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/investors.  

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 26.10.2018 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/investors/materials.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924 tai konserniviestintä puh. (09) 421 3840

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Liite