Osinko

Outokummun osinkopolitiikka päivitettiin vuoden 2018 alussa. Uuden osinkopolitiikan mukaan osinkoja maksetaan 30–50 % nettotuloksesta koko suhdannekierron aikana.


Osinko, vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous

Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin 28.5.2020. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2021 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
OSINGOT
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Osinko/osake, €

0.15 0.25 0.10 0.25

Osinko/tulos, %

47.4 26.3 28.8

Efektiivinen osinkotuotto, %

4.7 3.2 1.2 1.8