Osinko

Outokummun osinkopolitiikka päivitettiin vuoden 2018 alussa. Uuden osinkopolitiikan mukaan osinkoja maksetaan 30–50 % nettotuloksesta koko suhdannekierron aikana.
OSINGOT
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Osinko/osake, €

0.15 0.25 0.10 0.25

Osinko/tulos, %

47.4 26.3 28.8

Efektiivinen osinkotuotto, %

4.7 3.2 1.2 1.8