Outokummun osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Large Cap -luettelossa kaupankäyntitunnuksella OUT1V ja ne ovat osa suomalaista arvo-osuusjärjestelmää. Koko osakepääoma oli 311 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Kaikilla Outokummun osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus ja osinko-oikeus. Outokummun osakkeita on 13. syyskuuta 2019 yhteensä 416 374 448 kappaletta ja Outokummun hallussa on 4 984 661 omaa osaketta.