Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kulutus kasvaa: se on monin tavoin vastaus tarpeeseen löytää pitkäikäisiä ja kestäviä ratkaisuja maailman tämän hetken tärkeimpiin haasteisiin.

Pitkän aikavälin kasvunäkymät ruostumattoman teräksen käytölle ovat lupaavat. Ruostumattoman teräksen kulutus on kasvanut joka puolella maailmaa. Voimakkainta kasvu on ollut Aasian ja Tyynenmeren alueella. 

Muutaman suuren toimijan maailmanlaajuiset markkinat

Outokumpu toimii maailmanlaajuisilla ruostumattoman teräksen markkinoilla. Kylmävalssattujen tuotteiden markkina oli noin 30,5 miljoonaa tonnia vuonna 2019, josta Outokummun osuus maailmanlaajuisesti oli noin 5 %. Euroopassa markkinaosuutemme kylmävalssatuissa tuotteissa on noin 28 % ja NAFTA-alueella noin 21 %. Outokumpu on markkinajohtaja Euroopassa ja selvä markkinakakkonen Amerikassa 20 %:n markkinaosuudella Yhdysvalloissa. (Lähde: EUROFER, SMR)

Outokummun lisäksi, suurimpiin ruostumattoman teräksen tuottajiin kuuluvat aasialaiset Tsingshan, TISCO, POSCO, Baosteel ja YUSCO sekä eurooppalaiset Acerinox ja Aperam. Useat aasialaiset tuottajat valmistavat myös hiiliterästä, kun taas eurooppalaiset valmistajat keskittyvät ruostumattomaan teräkseen.

 

Kasvavan kysynnän ansiosta pitkän aikavälin markkinanäkymät ovat positiiviset

Vuonna 2019 maailmanlaajuinen terästuotannon määrä oli 1 870 miljoonaa tonnia, josta noin 3 % oli ruostumatonta terästä. Ruostumattoman teräksen kysynnän pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen myönteiset. Globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja liikkuvuuden lisääntyminen, yhdistettynä energian, ruoan ja puhtaan veden kysynnän kasvuun tukevat ruostumattoman teräksen kysynnän kasvua arvioiden mukaan myös tulevaisuudessa. 

Ruostumattoman teräksen kysyntään vaikuttaa koko maailman, tiettyjen alueiden sekä maiden taloustilanne sekä teollisuuden tuotannon ja investointitoiminnan taso.

Vuonna 2019 ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kulutus kasvoi 2,7 % edeltävään vuoteen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueen kulutus kasvoi 5,3 %, kun taas EMEA-alueella ja Amerikassa kulutus laski 3,6 % ja 5,7 %. Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen reaalikysyntä oli 43,8 milj. tonnia vuonna 2019, mikä oli 1,5 % enemmän kuin vuoden 2018 43,2 milj. tonnia.

Ruostumattoman teräksen reaalikysynnän vuosittainen kasvu oli vahvinta arkkitehtuurissa, rakennusteollisuudessa ja infrastruktuurissa, missä kysyntä kasvoi 5 % edellisestä vuodesta. Kulutustavara- ja lääketeollisuudessa kysyntä kasvoi 3 % ja teollisuustuotannossa ja raskaassa teollisuudessa 1 %. Kemian-, petrokemian- ja energiateollisuudessa kysyntä pysyi vuoden 2018 tasolla, kun taas autoteollisuudessa ja raskaassa liikenteessä kysyntä laski 7 %. (Lähde: SMR, tammikuu 2020)

Viimeisimmät näkymät on julkaistu seuraavalle neljännekselle osavuosiselvityksen yhteydessä. 

Markkinatilanne jatkuu vaikeana

Vuonna 2019 eurooppalainen terästeollisuus edelleen kärsi tuonnin rajusta kasvusta ja Yhdysvaltain terästullien aiheuttamasta ennennäkemättömästä hintapaineesta.

Ruostumattoman teräksen toimiala on kärsinyt ylikapasiteetista viime vuosina erityisesti Aasiassa. Ruostumattoman teräksen aihioiden maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti kasvoi vuonna 2019 noin 4 % prosenttia 58,8 miljoonaan tonniin. Maailmanlaajuisen valmistuskapasiteetin käyttöaste laski 72 %:iin vuonna 2019. Koska ruostumattoman teräksen valmistus sitoo paljon pääomia, tuottajat pyrkivät korkeisiin käyttöasteisiin saavuttaakseen hyvän kannattavuuden. (Lähde: CRU) 

Aihioiden maailmanlaajuinen tuotanto kasvoi noin 1 %:n vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,6 miljoonaa tonnia. Tuotanto laski useimmilla alueilla, kuten Europassa ja Amerikassa, ja kasvoi vain Kiinassa (9 %) ja Indonesiassa (15 %).

Ruostumaton teräs myydään joko suoraan loppukäyttäjille tai jälleenmyyjille, joita ovat esimerkiksi jakelijat, jatkojalostajat ja palvelukeskukset. Vuonna 2019 Outokummun myynnistä 55 % suuntautui suoraan loppukäyttäjille ja 45 % jakelijoille, jotka varastoivat ja käsittelevät ruostumatonta terästä loppukäyttäjien tarpeisiin. 

Viimeisimmät markkinakommentit toimitusjohtajan katsauksessa ja viimeisimmissä osavuosiselvityksissä