Ruostumaton teräs on yksi maailman nopeimmin kasvavista metalleista sen kulutuksessa mitattuna. Se on monilla tavoin täydellinen ratkaisu maailman tämän hetken haasteisiin.

Vuosina 2013–2018 ruostumattoman teräksen kulutus kasvoi noin neljä prosenttia vuosittain, ja pitkän aikavälin kasvunäkymät ruostumattoman teräksen käytölle ovat lupaavat. Ruostumattoman teräksen kulutus on kasvanut joka puolella maailmaa. Voimakkainta kasvu on ollut Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas EMEA-alueella ja Amerikassa kasvu on ollut maltillisempaa. 


Muutaman suuren toimijan maailmanlaajuinen markkina

Outokumpu toimii maailmanlaajuisilla ruostumattoman teräksen markkinoilla. Kylmävalssattujen tuotteiden markkina oli noin 30 miljoonaa tonnia vuonna 2018, josta Outokummun osuus maailmanlaajuisesti oli noin 6 %. Euroopassa markkinaosuutemme kylmävalssatuissa tuotteissa on noin 28 % ja NAFTA-alueella noin 23 %. Outokumpu on markkinajohtaja Euroopassa ja selvä markkinakakkonen Amerikassa 22 %:n markkinaosuudella Yhdysvalloissa. Outokummun lisäksi, suurimpiin ruostumattoman teräksen tuottajiin kuuluvat aasialaiset Tsingshan, TISCO, POSCO, Baosteel ja YUSCO sekä eurooppalaiset Acerinox ja Aperam. Useat aasialaiset tuottajat valmistavat myös hiiliterästä, kun taas eurooppalaiset valmistajat keskittyvät ruostumattomaan teräkseen.


Kasvavan kysynnän ansiosta pitkän aikavälin markkinanäkymät ovat positiiviset

Ruostumattoman teräksen kysyntään vaikuttavat maailmanlaajuiset, alueelliset ja kansalliset taloudelliset olosuhteet sekä teollisten investointien ja teollisen tuotannon tasot. Vuonna 2018 ruostumattoman teräksen globaali reaalikysyntä nousi 43,2 miljoonaan tonniin, mikä on 4,9 % enemmän kuin 41,2 miljoonaa tonnia vuonna 2017. Kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella, jossa kasvua kertyi 5,7 %. EMEA-alueella kysyntä kasvoi 2,4 % ja Amerikassa 3,8 % vuonna 2018.

Reaalikysyntä kasvoi laaja-alaisesti eri loppukäyttäjäsegmenteissä vuonna 2018. Vuosittainen kasvu oli vahvinta arkkitehtuurissa, rakennusteollisuudessa ja infrastruktuurissa (5,8 %), kun taas kemian-, petrokemian- ja energiateollisuudessa sekä teollisuustuotannossa ja raskaassa teollisuudessa kysyntä kasvoi molemmissa 5,7 % vuoteen 2017 verrattuna. Kulutustavara- ja lääketeollisuudessa kasvua oli 4,5 % ja autoteollisuudessa ja raskaassa liikenteessä 3,5 %.

Vuonna 2018 maailmanlaajuinen terästuotannon määrä oli 1 809 miljoonaa tonnia, josta noin 3 % oli ruostumatonta terästä. Ruostumattoman teräksen kysynnän pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen myönteiset. Globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja liikkuvuuden lisääntyminen, yhdistettynä energian, ruoan ja puhtaan veden kysynnän kasvuun tukevat ruostumattoman teräksen kysynnän kasvua arvioiden mukaan myös tulevaisuudessa. Vuosina 2018–2023 ruostumattoman teräksen käytön kasvun odotetaan olevan tasaista eri asiakassegmenttien välillä. 


Tullit loivat epävarmuutta, ylikapasiteetti väheni

Ruostumattoman teräksen markkinoiden epävarmuus jatkui vuonna 2018 johtuen Yhdysvaltojen terästulleista. Perushinnat laskivat huomattavasti Euroopassa, kun taas Amerikassa perushinnat nousivat. Euroopan komissio asetti väliaikaiset suojaustoimet heinäkuussa palauttaakseen tasapainon Euroopan markkinoille. Komission pysyvät suojaustoimet tulivat voimaan alkuvuodesta 2019, ja niiden odotetaan palauttavan Euroopan markkinatasapainon vuoden 2019 aikana.

Ruostumattoman teräksen toimiala on kärsinyt ylikapasiteetista viime vuosina erityisesti Aasiassa. Ruostumattoman teräksen aihioiden maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti kasvoi vuonna 2018 noin 5 % prosenttia yltäen 70,6 miljoonaan tonniin. Myös maailmanlaajuisen valmistuskapasiteetin käyttöaste ylitti 74 % vuonna 2018. Koska ruostumattoman teräksen valmistus sitoo paljon pääomia, tuottajat pyrkivät korkeisiin käyttöasteisiin saavuttaakseen hyvän kannattavuuden. Aihioiden maailmanlaajuinen tuotanto kasvoi noin 6 % vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 50,4 miljoonaa tonnia. Tuotanto kasvoi eniten Aasiassa, etenkin Indonesiassa ja Kiinassa, mutta myös Euroopassa ja Amerikassa tuotantomäärät nousivat. 

Ruostumaton teräs myydään joko suoraan loppukäyttäjille tai jälleenmyyjille, joita ovat esimerkiksi jakelijat, jatkojalostajat ja palvelukeskukset. Vuonna 2018 Outokummun myynnistä 54 % suuntautui suoraan loppukäyttäjille ja 46 % jälleenmyyjille, jotka varastoivat ja käsittelevät ruostumatonta terästä loppukäyttäjien tarpeisiin.


Ruostumattoman teräksen ja raaka-aineiden hinnat 2018

Eurooppaan suuntautuvan tuonnin kasvun seurauksena Euroopan perushinnat laskivat 20 % vuonna 2018. Yhdysvalloissa perushinta puolestaan nousi 7 % vuodesta 2017.

LME-nikkelin hinta nousi 17 % vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla saavuttaen kesäkuun alussa korkeimman tasonsa 15 759 Yhdysvaltain dollaria/tonni. Hinnat nousivat kysynnän ylittäessä tarjonnan, ja markkinoiden tunnelmaa nostivat vahva maailmantalous sekä sähköautojen akkuihin tarvittavan nikkelin kysynnän kasvuodotukset. Toisella vuosipuoliskolla nikkelin hinta laski 29 % kauppasodan kiihtymistä koskevien huolien vuoksi sekä markkinoiden ennakoidessa nikkelin tarjonnan kasvavan tulevina vuosina. Vuoden 2018 lopussa nikkelin hinta oli alimmalla tasollaan 10 595 Yhdysvaltain dollarissa/tonni, kun vuoden 2018 keskiarvohinta oli 13 133 Yhdysvaltain dollaria/tonni, joka oli 26,1 % korkeampi kuin vuoden 2017 keskiarvohinta 10 411 Yhdysvaltain dollaria/tonni.

Ferrokromin vertailuhinta Euroopassa laski vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 1,18 Yhdysvaltain dollariin paunalta ferrokromin hyvän saatavuuden takia. Toisella vuosineljänneksellä hinta nousi 1,42 Yhdysvaltain dollariin paunalta Kiinan kiristyvän markkinatilanteen seurauksena. Kolmannella ja neljännellä neljänneksellä vertailuhinta laski ylitarjonnan ja vahvemman Yhdysvaltain dollarin seurauksena ja oli kolmannella neljäksennellä 1,38 ja neljännellä 1,24 Yhdysvaltain dollaria paunalta. Vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle hinta laski edelleen 1,12 Yhdysvaltain dollariin paunalta.