Toimintaympäristö

Ruostumattoman teräksen kysyntä kasvaa muita metalleja nopeammin, sillä se on monella tapaa täydellinen ratkaisu erilaisiin nykymaailman haasteisiin.

Kapasiteetti ja kysyntä

Ruostumattoman teräksen tuotanto on pääomavaltaista toimintaa. Ruostumattoman teräksen tuottajat pyrkivät tavallisesti korkeaan kapasiteetin käyttöasteeseen ylläpitääkseen ja parantaakseen kannattavuuttaan. Kapasiteetin käyttöasteeseen vaikuttavat pääasiassa tarjolla oleva kokonaistuotantokapasiteetti ja ruostumattoman teräksen kysyntä. Ruostumatonta terästä tuotetaan useina erilaisina tuotteina ja lajeina. Yksittäiset ruostumattoman teräksen tehtaat erikoistuvat tyypillisesti tiettyihin tuotteisiin ja lajeihin.

Ruostumattomien terästuotteiden kysyntään vaikuttavat muun muassa maailmanlaajuiset, alueelliset ja kansalliset taloudelliset olosuhteet sekä teollisuuden investointiaktiivisuuden ja teollisuustuotannon taso. Ruostumattoman teräksen kysynnän yleiset näkymät pitkällä aikavälillä ovat myönteiset. Keskeisten maailmanlaajuisten kehitystrendien, kuten kaupungistumisen, modernisaation ja liikkuvuuden lisääntymisen yhdessä energian, elintarvikkeiden ja veden maailmanlaajuisen kysynnän kasvun kanssa odotetaan edistävän ruostumattoman teräksen kulutuksen kasvua tulevaisuudessa.

Ruostumattoman teräksen tuotteiden hinnoittelu

Ruostumattoman teräksen hintojen kehitys vaikuttaa suoraan Outokummun kannattavuuteen. Ruostumattoman teräksen hinnat vaihtelevat, ja niihin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa:

 • makrotaloudelliset trendit
 • ruostumatonta terästä käyttävien teollisuudenalojen kehitys
 • tiettyjen raaka-aineiden, erityisesti nikkelin, hinta
 • pääoman hinta
 • lyhyt- ja pitkäaikainen kapasiteetin käyttöaste
 • kilpailu
 • kuljetuskustannukset
 • tuontitullit ja muut kaupan rajoitukset
 • valuuttakurssien vaihtelut
     

Outokumpu-hinnoittelurakenne

Asiakkaat

Ruostumaton teräs myydään yleensä joko suoraan loppukäyttäjille tai ruostumattoman teräksen jakelijoille, putkenvalmistajille ja jatkojalostajille, kuten palvelukeskuksille, jotka myyvät tuotteet edelleen loppukäyttäjille. Ruostumattomien terästuotteiden jakelutapa vaihtelee terästyypin ja -tuotteen mukaan. Jakelijat varastoivat tyypillisesti sellaisia ruostumattomia terästuotteita ja -lajeja, joilla on monia loppukäyttäjiä. Tälläisia tuotteita voivat olla esimerkiksi tavalliset austeniittiset kylmävalssatut tuotteet sekä eräät austeniittiset pitkät tuotteet ja putkituotteet. Jakelijat saattavat lisäksi varastoida austeniittisia ruostumattomia teräksiä. Loppukäyttäjät ostavat ruostumatonta terästä jakelijoilta esimerkiksi siksi, että toimitusajat voivat olla nopeammat, sijainti on lähempänä loppukäyttäjää tai että tuotetta on varastossa. Lisäksi jakelijoilta on mahdollisuus tilata ruostumatonta usein pienemmissä erissä. Jakeluun sisältyy usein myös joitakin lisäarvoa tuottavia palveluja, kuten halkaisemista ja kiillotusta.

Loppukäyttäjät ostavat suoraan valmistajalta esimerkiksi siksi, että tilaukset ovat suuria tai asiakas tarvitsee erityistä neuvontaa ja asiantuntemusta. Suuret loppukäyttäjät, kuten ajoneuvojen ja kodinkoneiden valmistajat, ostavat mieluummin ruostumatonta terästä usein suoraan valmistajalta kehittääkseen liikesuhteita ja saadakseen määräalennuksia. Useita ferriittisiä sovelluksia käytetään teollisuuden aloilla, jotka ovat keskittäneet ostonsa, kuten auto- ja kodinkoneteollisuudessa. Tämä on monesti tehokkaampaa verrattuna austeniittisiin tuotteisiin. Lisäksi erikoislajeja, kuten duplex-lajeja, hankkivat loppukäyttäjät ostavat suoraan valmistajilta erikoislajituotteiden räätälöitävyyden ja valmistajan teknisen osaamisen ja neuvojen vuoksi. Jakelijoilla ei tyypillisesti ole ruostumattomia räätälöityjä erikoisterästuotteita varastossa. Outokummun myynti loppukäyttäjille on hieman yli puolet ja jakelijoille hieman alle puolet liikevaihdosta.

Ruostumattoman teräksen jakelijat tekevät ostopäätökset sekä raaka-aineiden hintatrendeihin että ruostumattoman teräksen kysyntään liittyvien odotusten perusteella. Kun raaka-aineiden hintojen tai ruostumattomien terästuotteiden kysynnän odotetaan nousevan, jakelijat ja jalostajat yleensä lisäävät ostojaan tarkoituksenaan jälleenmyydä tuotteet tulevaisuudessa korkeampaan hintaan. Jakelijat purkavat varastojaan yleensä odottaessaan raaka-aineiden hintojen laskevan tai ruostumattoman teräksen kysynnän supistuvan, mikä aiheuttaa laskupainetta perushintaan, jonka ruostumattoman teräksen tuottajat voivat tuotteistaan veloittaa. Sitä vastoin aikoina, jolloin jakelijat täyttävät ruostumattoman teräksen varastoja, perushinnat tyypillisesti nousevat kysynnän kasvua myötäillen. .

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Apr 02, 2019