Outokumpu sijoituskohteena

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen, jonka tuotantokapasiteetti on 3,3 miljoonaa tonnia. Outokumpu on toteuttanut laajoja toimenpiteitä yhtiön palauttamiseksi kannattavaksi, leikannut tuotantoaan ja tehostanut tuotantokapasiteettiaan Euroopassa, saanut vahvan jalansijan Amerikassa ja toteuttanut määrätietoisesti tehostamis- ja säästöohjelmia kustannusten karsimiseksi. Näiden ansiosta konsernilla on nyt ainutlaatuinen tuotantorakenne, markkinajohtajuus Euroopassa ja vahva kakkossija Pohjois-Amerikassa.


Miksi sijoittaa Outokumpuun?

Toimintojen tehokkuus

Outokumpu hyödyntää vahvuuksiaan tuotteiden laadussa, tuotekehityksessä ja teknisessä asiantuntemuksessa ja kehittää järjestelmällisesti toimitustäsmällisyyttään ja asiakassuhteiden hallintaa tarjotakseen teollisuudenalan parhaan asiakaskokemuksen.

Kestävän kehityksen toiminnot

Raaka-ainekustannusten osuus on noin 60 %. Outokummun etuja ovat oma kromikaivos, joka tuo ainutlaatuisen kilpailuedun, sekä tuotteiden 87 %:n kierrätyssisältö, joka on teollisuuden korkein kierrätyssisältö. 

Alan paras arvo

Outokummun visio on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntatunut ja tehokas. Yhtiön tavoitteena on 500 milj. euron liikevoitto vuoteen 2020 mennessä.
Toimintojen tehokkuus

Outokummun strategia keskittyy osa-alueisiin, joilla yhtiö voi parantaa toimintojen tehokkuutta ja ottaa kaiken hyödyn irti tehtaistaan. Lisäksi Outokummulla on vahvuuksia, jotka erottavat sen kilpailijoistaan. Outokumpu on vahvasti läsnä ruostumattoman teräksen tärkeimmillä markkinoilla, ja yhtiö on tunnettu hyvästä laadusta, tuotekehityksestä ja teknisestä asiantuntemuksesta. Outokumpu hyödyntää näitä vahvuuksiaan sekä kehittää järjestelmällisesti toimitustäsmällisyyttä ja asiakassuhteiden hallintaa tarjotakseen teollisuudenalan parhaan asiakaskokemuksen.  

Tuotannon tehokkuutta parannetaan entisestään esimerkiksi hukkamateriaalia minimoimalla. Outokumpu on investoinut tehokkaisiin tuotantolaitoksiin, jotka sijaitsevat ruostumattoman teräksen markkinoiden ytimessä. Konserni jatkaa tehostamistoimenpiteitään hyödyntääkseen tuotantolaitosten täyden potentiaalin.

Kestävän kehityksen toiminnot

Raaka-aineet ovat jatkossakin tärkeässä asemassa. Raaka-ainekustannusten osuus on noin 60 %, ja siksi tehostamismahdollisuudet ovat merkittävät. Outokumpu hyödyntää oman kromikaivoksensa ja vastikään laajentamansa ferrokromituotannon täysimääräisesti: ne ovat Outokummulle ainutlaatuinen kilpailuetu. Yhtiö aikoo myös entisestään tehostaa tuotteidensa kierrätystä: Outokummun keskimäärin kierrätyssisältö on 87 % eli korkeampi kuin teollisuudenalan keskiarvo 60 prosenttia. Konsernin tavoitteena on nostaa osuutta entisestään sekä kestävän kehityksen näkökulmasta että raaka-ainekustannussyistä.

Ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon

Outokummun visio on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Visioon liittyen yhtiö on asettanut tavoitteet, jotka keskittyvät kannattavuuteen ja velan vähentämiseen:

  • 750 milj. euron oikaistu käyttökate
  • 12 %:n sijoitetun pääoman tuotto
  • Alle 35 %:n velkaantumisaste

Yhtiö odottaa saavuttavansa nämä konsernitason tavoitteet viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaikka ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä jatkaa kasvuaan, Outokummun arvio markkinoiden kasvusta ja metallien hinnoista on maltillinen. Kannattavuuden odotetaan paranevan pääasiassa nykyisiä liiketoimintoja tehostamalla ja kustannuksia leikkaamalla sekä vahvistamalla yhtiön kustannuskilpailukykyä ja markkina-asemaa erityisesti Amerikassa.
 
Outokumpu pitää velkaantumisastetta (korollinen nettovelka/oma pääoma) keskeisenä yhtiön taloudellisen vakauden mittarina kausivaihteluille taipuvaisella ruostumattoman teräksen toimialalla, ja siksi yhtiön tavoitteeksi on asetettu alle 35 %:n velkaantumisaste. Ensimmäisenä välitavoitteena Outokumpu vähensi nettovelan alle 1,1 mrd. euron vuoden 2017 loppuun mennessä pääasiassa operatiivista toimintaa ja käyttöpääoman hallintaa merkittävästi tehostamalla.


Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Apr 02, 2019