Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Outokummun vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous asetti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Lisäksi yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen, jossa säädetään toimikunnan jäsenten nimeämisestä ja toimikunnan kokoonpanosta sekä määritellään toimikunnan tehtävät ja velvollisuudet.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti nimitystoimikuntaan valitaan hyväksyntänsä tehtävään antaneet henkilöt, jotka edustavat Outokummun neljää suurinta arvo-osuusjärjestelmään 1. 10. rekisteröityneenä ollutta osakkeenomistajaa, ja hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Voidakseen tulla valituksi nimitystoimikuntaan ehdokkaaksi ilmoittautuvan hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on rekisteröitävä omistuksensa suoraan suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään ainakin mainitun päivän ajaksi.

Sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), useisiin rahastoihin tai rekistereihin jakautuneet omistukset lasketaan yhteen määritettäessä osuutta äänioikeuksista, jos osakkeenomistaja ilmoittaa viimeistään 30. 9. kirjallisesti yhtiön hallituksen puheenjohtajalle sitä aativansa. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2017 

Outokummun neljä suurinta osakkeenomistajaa 1.10.2017 olivat Solidium Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Kansaneläkelaitos ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka ovat nimenneet nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen
  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo
  • Kansaneläkelaitoksen sijoitusjohtaja Tuula Korhonen
  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio

Antti Mäkinen valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila toimi sen asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta kokoontui yhteensä neljä kertaa, ja osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Nimitystoimikunta toimitti ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista Outokummun hallitukselle, joka on kirjannut ehdotuset vuoden 2018 yhtiökokouskutsuun.

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Jan 11, 2019