Varsinainen yhtiökokous 2021

Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 31.3.2021. Outokummun hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erillisellä pörssitiedotteella.

Ilmoitus varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi otettavista asioista

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyynnöt tulee toimittaa Outokummun Hallitukselle 15.1.2021 mennessä postitse osoitteeseen AGM / Outokumpu Oyj, PL 245, 00181 Helsinki, tai sähköpostitse hallituksen sihteerille osoitteeseen matti.louhija@outokumpu.com. Osakkeenomistajan tulee huolehtia siitä, että käsiteltäväksi vaadittu asia on osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa.

Mikäli Outokumpu Oyj päättää järjestää varsinaisen yhtiökokouksen eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (laki nro 677/2020 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä “Väliaikaislaki”) nojalla ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa, päätösehdotus voidaan ottaa yhtiökokouksen asialistalle edellyttäen, että ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla omistuksessaan vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistiin pörssitiedotteella 4.12.2020. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan ja että hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Kati ter Horst, Kari Jordan, Eeva Sipilä, Vesa-Pekka Takala, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse sekä uusina jäseninä Heinz Jörg Fuhrmann ja Päivi Luostarinen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Eeva Sipilä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sekä ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten Heinz Jörg Fuhrmannin ja Päivi Luostarisen ansioluettelot ovat kokonaan luettavissa alla yhtiökokousmateriaaleissa.