Varsinainen yhtiökokous 2021

Yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31.3.2021 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki.
Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi Outokummun hallitus on päättänyt järjestää yhtiökokouksen eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (laki 677/2020) nojalla ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Näin varmistetaan Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus sekä voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattaminen.

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi pörssitiedotteella sekä Yhtiön internetsivuilla arviolta 2.3.2021. Kutsu sisältää yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä. Kutsun julkistamisen jälkeen osakkeenomistajilla on arviolta 6 päivää aikaa tehdä vastaehdotuksia. Ennakkoäänestys alkaa arviolta 7 päivän kuluttua kokouskutsun julkistamisesta.

Hallituksen ehdotukset 

Outokumpu julkaisi hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonmaksusta, palkitsemisraportin hyväksymisestä, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta sekä hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista ja muiden osakkeisiin vaikuttavien oikeuksien antamisesta pörssitiedotteella 4.2.2021. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaan luettavissa alla yhtiökokousmateriaaleissa.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistiin pörssitiedotteella 4.12.2020. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan ja että hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Kati ter Horst, Kari Jordan, Eeva Sipilä, Vesa-Pekka Takala, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse sekä uusina jäseninä Heinz Jörg Fuhrmann ja Päivi Luostarinen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Eeva Sipilä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sekä ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten Heinz Jörg Fuhrmannin ja Päivi Luostarisen ansioluettelot ovat kokonaan luettavissa alla yhtiökokousmateriaaleissa.

 

Ilmoitus varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi otettavista asioista

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Ilmoitusaika varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi otettavista asioista päättyi 15.1.2021.