Outokummulla oli vuonna 2014 kolme yhtiökokousta - varsinainen yhtiökokous huhtikuussa ja kaksi ylimääräistä yhtiökokousta, joista helmikuun ylimääräinen yhtiökokous päätti osakeannista ja kesäkuun ylimääräinen yhtiökokous osakkeiden yhdistämisestä.

Kesäkuun 2014 ylimääräinen yhtiökokous

Outokumpu Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 16.6.2014 Dipolin kokous- ja kongressikeskuksessa Espoossa. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila, ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Yhtiökokous päätti, että Outokummun osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta siten, että jokainen kaksikymmentäviisi (25) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi osakeyhtiölain (”OYL”) 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja siinä säädetyssä menettelyssä. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen sekä siten osakkeita koskevan kaupankäynnin edellytysten parantaminen ja osakkeen hinnanmuodostuksen tehostaminen.

Yhdistäminen toteutetaan lunastamalla jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä 19.6.2014 olevien osakkeiden määrä kertoimella 24/25. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti.

Järjestely ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Lisätietoa osakkeiden yhdistämisestä