Outokumpu-konsernin emoyhtiö, Outokumpu Oyj, on Suomessa rekisteröity ja Suomessa kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö.
Outokumpu Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan Suomen lakeja, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamia hallintosääntöjä (Corporate Governance Policy).


Outokumpu noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, jonka Nasdaq Helsinki on hyväksynyt osaksi sääntöjään. Outokumpu noudattaa myös Nasdaq Helsingin muita sääntöjä ja ohjeita.

Lue lisää Outokummun hallinto- ja ohjausjärjestelmäpolitiikasta sekä hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksistä englanniksi.