In och utpassering

För att få tillträde till området måste du ha passerkort som utfärdas av kontaktpersonen vid Kallvalsen. Passerkortet kan användas i gånggrindarna eller uppvisas i vakten. Tillstånd att ta in bil på området kan i undantagsfall utfärdas av kontakt¬personen som meddelar vakten. Bilpass som utdelas av vakten skall alltid förvaras väl synligt i framrutan. Bilpasset återlämnas i Vakten. (efter kl. 17.00 och helger skall det lämnas i brevlådan vid grinden.)

Vakten är bemannad vardagar kl. 06.00-17.00. Andra tider kan hjälp och information fås från Huvudporten vid Outokumpu i Avesta, genom snabbtelefonen som finns vid vakten och samtliga grindar.

Kontroll av bilarna förekommer genom stickprov. Föraren är då skyldig att låta vaktpersonal kontrollera bilen.

Husvagnar eller husbilar får inte införas på området.

Det är inte tillåtet att ta med husdjur in på området.

Barn får inte följa med in på området.

 

Trafikregler för alla trafikanter

 1. Alla som går, cyklar, kör moped, mc eller bil är skyldiga att följa vägmarkeringar och skyltar
 2. Högsta tillåtna hastighet på området är 30 km/h
 3. Bilar och motorcyklar får endast parkeras på avsedda parkeringsplatser

 

Cykel- och gångtrafik

 1. Cyklar eller mopeder får inte tas in i lokalerna utan skall parkeras utomhus på avsedda platser
 2. All cykling inomhus är förbjuden. (sparkcykling är tillåten i bet- och valshallen)
 3. All gångtrafik är förbjuden genom truckportar. Använd de särskilda gångdörrarna.

 

Trucktransporter

Trucktrafiken är många gånger mycket intensiv och livlig. Truckarna är ofta tungt lastade med skrymmande gods, belysningen är inte alltid fullständig och föraren har begränsad sikt. Utskjutande och bred last förekommer ofta och är inte försedd med varningsflaggor eller lyktor. Därför måste all annan trafik visa största möjliga hänsyn till trucktrafiken när man rör sig på verksområdet, även gående på övergångsställen.

Tomgångskörning för truckar är max 5 minuter och förbjudet inomhus. Truckar och andra arbetsfordon ska följa trafikleder, hastigheter och andra trafikregler på området. Nycklar till fordon ska förvaras på säker plats. Chauffören ansvarar för att daglig tillsyn blir utförd.

 

Tågtrafik

En del transporter sker med tåg. Tågtrafiken har alltid företräde. Gods och fordon får aldrig ställas närmare än 3 meter från spåret.

 

Nybys säkerhetskörkort för entreprenörer

 1. Allmänna regler
 2. Foto, droger och personalrum
 3. Planering av arbete
 4. Arbeten med tillstånd
 5. Arbetslov
 6. Trafik
 7. Regler för produktionslokalerna
 8. Skyddsinstruktioner
 9. Miljöinstruktioner
 10. Olyckor & tillbud
 11. Säkerhetskörkortets prov