För vissa arbeten behövs tillstånd

Vissa arbeten kräver att du har särskilt tillstånd och ibland också speciell utbildning. Din kontaktperson kan vid behov hjälpa till med tillståndet.

 

Användning av datorer

Om du använder dator får den inte kopplas in i nätverket utan tillstånd av IT-avdelningen. Du får heller inte installera programvara utan IT-avdelningens tillstånd.

 

Användning av traverser

Kallvalsens traverser får endast köras av den som är utbildad och fått tillstånd.

 

Användning av mobil arbetsplattform (Skylift)

Mobil arbetsplattform får endast användas av den som genomgått utbildning för detta. Utbildningsbevis skall kunna uppvisas. Användning av Kallvalsens arbetsplattform får endast ske efter tillstånd.

 

Truckkörning

Truckkörning är endast tillåten av den som har giltigt truckkort. Användning av Kallvalsens truckar får endast ske efter tillstånd.

 

Anslutning till elsystem

Entreprenör äger inte rätt att göra anslutningar, omkopplingar, brytningar eller andra liknande el-arbeten utan tillstånd från Kallvalsens el-behörighetsansvarige.

 

Anslutning till rörsystem

Du får inte göra anslutningar till Kallvalsens rörsystem utan tillstånd.

 

Heta arbeten

I oljerummen till valsverken och bandslipen är heta arbeten absolut förbjudet. Vid takarbete är öppen låga eller hetluft för smältning av asfalt, torkning av underlag eller applicering av tätskikt absolut förbjudet.

 

Grävning i mark

I marken finns en mängd ledningar och rör, bl.a. Gasol. Därför får du inte gräva inom Kallvalsens område utan tillstånd.

 

Sprängningsarbete

Om sprängningsarbete skall utföras skall du kontakta din kontaktperson och Kallvalsens skyddsingenjör i god tid.

Förutom dessa arbeten finns det ett antal arbeten och situationer då det krävs en särskild säkerhetsplanering och att ett arbetslov utfärdas.

 

Nybys säkerhetskörkort för entreprenörer

 1. Allmänna regler
 2. Foto, droger och personalrum
 3. Planering av arbete
 4. Arbeten med tillstånd
 5. Arbetslov
 6. Trafik
 7. Regler för produktionslokalerna
 8. Skyddsinstruktioner
 9. Miljöinstruktioner
 10. Olyckor & tillbud
 11. Säkerhetskörkortets prov