Fotografering

Fotografering är förbjuden på verksområdet.

Föreligger speciella behov av fotografering kan skriftligt tillstånd i vissa undantagsfall ordnas genom kontaktpersonen.

 

Rökning

Utomhus är det tillåtet att röka utom på vissa platser där skyltar talar om att det är rökförbud.

 

Droger

Ingen som helst hantering, konsumtion eller påverkan av alkohol eller droger accepteras inom området.

Alkohol: dryck med en alkoholhalt starkare än öl klass 1

Droger: narkotika och läkemedel i missbrukssyfte

Personalrum

Om tillstånd erhållits att använda personalrum, matsalar, omklädningsrum m.m. skall gällande ordningsregler efterlevas. Tillstånd kan erhållas av Kallvalsens kontaktperson.

 

Nybys säkerhetskörkort för entreprenörer

 1. Allmänna regler
 2. Foto, droger och personalrum
 3. Planering av arbete
 4. Arbeten med tillstånd
 5. Arbetslov
 6. Trafik
 7. Regler för produktionslokalerna
 8. Skyddsinstruktioner
 9. Miljöinstruktioner
 10. Olyckor & tillbud
 11. Säkerhetskörkortets prov