Förberedande skyddsinformation

Innan arbetet påbörjas skall du alltid meddela din kontaktperson. Information om risker på arbetsplatsen t.ex. gaser, ångor, syror, damm och när det krävs särskilda skyddsåtgärder för arbetet som bryt & lås m.m. får du av din kontaktperson.

 

Lokala skyddsinstruktioner

Du är alltid skyldig att följa Kallvalsens lokala skyddsinstruktioner, skyltning och anvisningar i skydds- och miljöfrågor. Vid oklarheter kontaktar du Kallvalsens kontaktperson. Om du bedömer att risker kan uppstå p.g.a. andra arbeten som pågår i närheten av arbetsområdet eller att ditt arbete kan medföra risker för andra skall du avbryta arbetet och omedelbart meddela den samordningsansvarige.

 

Personlig skyddsutrustning

Du måste använda långbyxor och arbetsjacka med långa ärmar i produktionslokalerna. Du ska också ha skyddsskor med stålhätta, hjälm och använda någon form av hörselskydd samt skyddsglasögon. Arbete på hög höjd, d.v.s. över 2 meter, kräver godkänd fallskyddsutrustning och säker plattform, ställning eller skylift. På platser med speciella regler om skyddsutrustning måste du följa skyltning, föreskrifter och instruktioner.

 

Bryt och lås

När du skall vistas i en maskins riskområde finns särskilda instruktioner som beskriver hur du säkert skall kunna utföra en sådan arbetsuppgift. Bl.a. skall du ha tillstånd från driftpersonalen, sätta upp en skylt på pulpeten och bryta och låsa de rörliga delarna på maskinen.

Det finns särskilda Bryt&Lås-listor som hjälper dig att hitta rätt säkerhetsbrytare för el och avstängningsventiler för hydraulik och tryckluft. Prata med din kontaktperson så hjälper denne dig.

 

Avspärrningar

Vid behov av avspärrning kontakta din kontaktperson.

 

Avslutning av arbetet

När du är klar med arbetet skall du alltid meddela din kontaktperson.

 

Vart vänder jag mig om jag är osäker

Uppstår några oklarheter om risker, skyddsinstruktioner eller säkerhetsregler för det aktuella arbetet skall du prata med din kontaktperson, den samordningsansvarige eller Kallvalsens skyddsingenjör.

 

Nybys säkerhetskörkort för entreprenörer

 1. Allmänna regler
 2. Foto, droger och personalrum
 3. Planering av arbete
 4. Arbeten med tillstånd
 5. Arbetslov
 6. Trafik
 7. Regler för produktionslokalerna
 8. Skyddsinstruktioner
 9. Miljöinstruktioner
 10. Olyckor & tillbud
 11. Säkerhetskörkortets prov