Om du har svårigheter att klara körkortet på egen hand, prata med din chef eller ditt skyddsombud så hjälper de dig vidare.

Säkerhetskörkortets prov