Du är nu på rätt sida om du är entreprenör och ska göra Outokumpu Special Coil Nybys säkerhetskörkort.

Under hittar du den information du behöver för att klara av provet och vår säkerhetsföreskrift för entreprenörer - AMF 19.

Säkerhetsföreskrift för entreprenörer (svenska)

Safety and Environmental Instructions (English)

När du startar provet har du 30 minuter på dig.

 

Nybys säkerhetskörkort för entreprenörer

 1. Allmänna regler
 2. Foto, droger och personalrum
 3. Planering av arbete
 4. Arbeten med tillstånd
 5. Arbetslov
 6. Trafik
 7. Regler för produktionslokalerna
 8. Skyddsinstruktioner
 9. Miljöinstruktioner
 10. Olyckor & tillbud
 11. Säkerhetskörkortets prov