Säkerhetskörkort Nyby

Outokumpu Special Coil Nyby, i dagligt tal säger vi ”Kallvalsen”, tillverkar rostfria band och plåt­produkter. Vi skall vara världsledande på specialstål och säkerhet.

Vår vision är att ingen skall skadas vid Kallvalsen. Målet är färre än 3.0 olycksfall/miljon arbetade timmar under 2016. (max 1 st olycksfall med frånvaro)"

Vi arbetar ständigt med att göra arbetsmiljön säkrare och bättre. Var och en som arbetar på kallvalsen har ett ansvar att göra sina uppgifter på ett sådant sätt att han eller hon inte skadar sig själv eller någon annan. Alla måste därför följa de regler som gäller på industriområdet.

Körkortet är ett kvitto på tillräckliga kunskaper om dessa regler och en förutsättning för att få arbeta på kallvalsen. För att få säkerhetskörkortet skall du först läsa igenom reglerna på följande sidor och sedan klara teoriprovet.

Är du osäker på om du arbetar riskfritt fråga din chef, driftledaren, arbetskamrater, skyddsombud eller vår skydds­ingenjör.

 

Kör med säkerhet – lycka till