Alla arbeten som utförs ska planeras mycket noga och omsorgsfullt samt utföras med säkra och effektiva arbetsmetoder så att risker för olyckor minimeras.

Du skall redogöra för din kontaktperson vilka risker som ditt arbete kan ge upphov till.

Du skall till Kallvalsens kontaktperson kunna redovisa säkerhetsdatablad (varu­informationsblad) för alla kemiska produkter och andra farliga ämnen som du tar med dig in på verksområdet.

Utrustningen och verktygen som används skall vara säkra och inte ge upphov till skador.

All utrustning som är besiktningspliktig skall vara besiktigad och godkänd. Brister som upptäckts vid besiktningen skall vara åtgärdade. Du skall kunna uppvisa besiktningsprotokoll. Skadad el-materiel får inte användas, stegar skall vara försedda med glidskydd, ställningar skall ha fallskydd etc.

Förutom körkortsprovet skall entreprenörens personal ha genomgått Hexafluorine-utbildning (risker vid arbete med Fluorvätesyra). Utbildningen kan erhållas genom Kallvalsen till självkostnadspris. Kontakta din kontaktperson i god tid innan arbete skall utföras.

Om du skall utföra eller bevaka hetarbeten måste du ha utbildning enligt Svenska Brandskydds­föreningens kursplan.

 

Nybys säkerhetskörkort för entreprenörer

 1. Allmänna regler
 2. Foto, droger och personalrum
 3. Planering av arbete
 4. Arbeten med tillstånd
 5. Arbetslov
 6. Trafik
 7. Regler för produktionslokalerna
 8. Skyddsinstruktioner
 9. Miljöinstruktioner
 10. Olyckor & tillbud
 11. Säkerhetskörkortets prov