Tilaus–toimitus-ketju mahdollistaa tuotannon toimitukset kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Raaka-aineostokoordinaattori

Tornion raaka-ainehankintaosasto kuuluu Euroopan raaka-ainehankintaorganisaatioon ja vastaa Tornion terässulaton käyttämien raaka-aineiden tarvemäärityksestä sekä hankinnasta yhdessä Euroopan hankintatiimin kanssa. Koordinaattorin tehtäviin kuuluvat raaka-ainetoimitusten lopullinen vastaanotto, hintalaskelmien ja laskujen tarkastaminen sekä tuontitullaukset ja viranomaisraportointi.

 

Valmistuksen suunnittelija 

Tornion terästehtaan tuotannonsuunnittelu on osa kansainvälistä organisaatiotamme. Torniossa osaston vahvuus on noin 20 henkilöä, ja sen päätehtävä on suunnitella ja ohjata asiakkaiden tilaukset kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti tuotantoprosessin läpi.

Valmistuksen suunnittelija työskentelee näköalapaikalla, jossa saa näkemyksen tehtaan tuotantoprosessista kokonaisuutena. Tehtäviin kuuluvat tilausten tekninen käsittely, materiaalin varaaminen tilaukselle, valmistustilanteen valvonta, materiaalin hyväksyminen tilaukselle ja rullakohtaisen leikkausohjelman laadinta.

Tyypillisimmät sidosryhmät, joiden kanssa suunnittelija on tekemisissä ovat myynti, tekninen asiakaspalvelu, tutkimus ja tuotanto.

 

Kaupallinen koordinaattori

Kaupalliset koordinaattorit työskentelevät kansainvälisen myyntiverkostomme suuntaan ja toimivat läheisessä yhteistyössä myynnin lisäksi tuotannonsuunnittelun ja logistiikan kanssa.              

Kaupallisen koordinaattorin tehtäviin kuuluvat toimiminen tehtaan yhteishenkilönä myyntiyhtiöiden henkilöstölle, tilausten tarkastus ja vahvistaminen, maksuehtoihin liittyvät työt sekä yhteistyö logistiikan, tuotannonsuunnittelun ja laatuosaston kanssa.

 

Vientikoordinaattori

Logistiset palvelut -osaston tehtävänä on vastata terästuotteiden lähetyksistä, laskutuksesta ja huolinnasta, teräs- ja kromitehtaan tarveaineiden maahantuonnista sekä aikarahdattujen laivojen operoinnista ja rahtauksista. Työtä tehdään tiimeissä, joissa jokaisella on oma vastuualueensa.

Vientikoordinaattorin tehtäviin kuuluvat terästuotteiden asiakastoimitusten suunnittelu ja valvonta, toimitusten myyntilaskutus ja ulkomaankaupan dokumentointi, tulliasioiden hoito sekä kuljetusten laadunvalvonta.

Vientikoordinaattorin tärkeimpiä sidosryhmiä ovat myynti, lähettämö, taloushallinto, kuljetusliikkeet, varustamot ja liikepankit. 
Työssä käytetään useita tietojärjestelmiä.

 

Tuontiasiainhoitaja

Tuontiasiainhoitajan tehtäviin kuuluvat tullaus ja tilastointi, logistiikka, laskujen käsittely sekä yhteydenpito kansainvälisen hankintaorganisaation kanssa.

Tuontiasiainhoitajan tärkeimpiä sidosryhmiä ovat ostajat, varasto, taloushallinto, kuljetusliikkeet, varustamot ja tavarantoimittajat. Työssä käytetään useita tietojärjestelmiä.

 

Lue lisää tehtävänkuvauksia

Tuotannon prosessitehtävät
Kunnossapitotehtävät
Työnjohtotehtävät tuotannossa ja kunnossapidossa 
Laboratoriotehtävät
Työsuojelun ja ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät
IT-asiantuntijatehtävät
Logistiikan tehtävät

Tutustu lisää 

Lue lisää toimipaikoistamme, avoimista työtehtävistä ja työskentelystä Outokummulla.

Vietä elämäsi kesä Outokummulla
Tornio, Finland
Tornio, Finland – Ferrochrome
Kemi Mine, Finland
Our open positions
Working with us
Meet our people